Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Aktywny wypoczynek z OHP – 2021”

W dniach 01 – 10.08.2021 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Górnik 2” w Darłówku odbędzie się wypoczynek letni uczestników Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Do udziału w projekcie zaproszono grupę wyróżniających się uczestników z 2 jednostek organizacyjnych DWK OHP (Hufiec Pracy w Dzierżoniowie oraz Hufiec Pracy w Ziębicach), którzy wykazali się osiągnięciami w szkole podczas nauki zdalnej, na praktycznej nauce zawodu oraz aktywnie uczestniczyli w życiu jednostek organizacyjnych OHP (udział w przedsięwzięciach hufcowych, wojewódzkich, ogólnopolskich).

W planowanym wypoczynku weźmie udział 12 uczestników OHP (6 chłopców, 6 dziewczynek).

W trakcie pobytu planowane zajęcia pomogą uczestnikom OHP wypocząć, aktywnie spędzić czas wolny oraz wzbogacą wiedzę z zakresu geografii i historii Polski.

Wyrażamy przekonanie, że planowane zajęcia zmotywują młodzież do dalszego działania i kontynuowania nauki. Rezultatem podjętych działań będzie zmiana w postrzeganiu świata przez uczestników OHP, zwiększenie poczucia własnej wartości, świadomości zagrożeń wynikających z nieodpowiednio zagospodarowanego czasu wolnego, spędzenie w aktywny i bezpieczny sposób  wypoczynku wakacyjnego.

Dzięki spotkaniom ze specjalistami uczestnicy podniosą umiejętności m.in.  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nabiorą zaufania do własnych możliwości i umiejętności.

Zrealizowany przez młodzież film po zakończeniu turnusu trafi do jednostek organizacyjnych ich twórców i będzie stanowić pamiątkę jako przewodnik z pobytu nad morzem oraz pomoc przy prowadzeniu zajęć wychowawczych.

W ramach programu odbędą się wędrówki po okolicy, wycieczki krajoznawcze, zajęcia edukacyjne poszerzające wiadomości z geografii i historii regionu, wiedzy dot. ochrony przyrody.

W projekcie zaplanowano atrakcyjne wycieczki turystyczno-krajoznawcze (zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich, wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, spacer po ruchomych piaskach w Łebie, wycieczka do Kołobrzegu - zwiedzanie kołobrzeskiego skansenu morskiego), zajęcia  o charakterze sportowym i rekreacyjnym (plażowanie, wyjście na basen do Aquaparku, przejażdżka gokardami, wyjście do Parku Linowego), zajęcia edukacyjno – profilaktyczne z zaproszonymi specjalistami (ratownik wodny).

Wyjazd stanowić będzie aktywną formę czynnego wypoczynku spędzoną w przyjaznej atmosferze. Uczestnicy nauczą się obcowania z przyrodą oraz ugruntują posiadaną wiedzę z zakresu geografii Polski.

Odbędą się konkursy tematyczne czy turnieje sportowe, nie zabraknie również zajęć integracyjnych, budujących więzi społeczne między uczestnikami.                 

W czasie pobytu grupy wykonają krótki film telefonem komórkowym dokumentujący każdy dzień wypoczynku (wraz z komentarzem).

                                                                                        

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron