Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Aktywny wypoczynek uczestników w woj. świętkorzyskim

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach zaprasza na obóz wyjazdowy pn. ”Nasza Ojczyzna - Pomorze, Warmia i Mazury”, który odbędzie się w dniach 21- 30 sierpnia 2022 r.

Cel przedsięwzięcia: aktywny wypoczynek uczestników.

 

Termin i miejsce realizacji: 21 - 30 sierpnia 2022 r., Województwo Warmińsko - Mazurskie

 

Liczba uczestników OHP objętych przedsięwzięciem: 20 + 1 kierownik + 3 wychowawców

 

Wyjazd uczestników Województwa Świętokrzyskiego na dziesięciodniowy zorganizowany wypoczynek z zabezpieczoną stałą bazą lokalową oraz wyżywieniem i biletami wstępu do miejsc niezwykle atrakcyjnych turystycznie umożliwi uczestnikom i wychowawcom nawiązanie bliższych relacji.

Stała baza lokalowa zaplanowana jest w Domu Studenckim Nr 2 w Elblągu. Jest to ekonomicznie atrakcyjna forma zakwaterowania uczestników, pozwalająca na maksymalne wykorzystanie posiadanych środków finansowych dla uatrakcyjnienia wypoczynku i rekreacji uczestników.

Wspólne posiłki w pobliskiej restauracji „Kalinka”, zwiedzanie i rekreacja umożliwią socjalizację uczestników oraz nabycie właściwych postaw i akceptowalnych społecznie zachowań w miejscach publicznych.

Przebywanie z rówieśnikami będzie się wiązało z interakcjami, co umożliwi nabycie kompetencji interpersonalnych oraz umiejętności asertywnego komunikowania swoich oczekiwań, poglądów. Wzajemne współdziałanie, zwiedzanie, przebywanie na co dzień i wspólne doświadczanie pozytywnych emocji, pogłębią pozytywne relacje i poczucie akceptacji.

 

Szczegółowy program wydarzenia


Widok zawartości stron Widok zawartości stron