Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Czy warto zostać opiekunem medycznym?

2022-04-11

Proces starzenia się społeczeństwa, a także pandemia COVID-19 spotęgowały konieczność pojawienia się rozbudowanej sieci personelu medycznego. Lekarze czy pielęgniarki coraz częściej wspomagani są przez opiekuna medycznego.

Ogólnoświatowa tendencja wydłużenia linii życia, choć widoczna jest głównie w krajach wysokorozwiniętych, występuje również w Polsce. To zjawisko zwiększa popyt na usługi związane z rekonwalescencją po chorobie oraz działalnością opiekuńczą. Dlatego opiekun medyczny wydaje się bardzo potrzebnym i przyszłościowym zawodem.

 

Opiekun medyczny – czyli kto?

Opiekun medyczny to zawód, który w Polsce funkcjonuje od 2007 r., wiec można przyjąć, że jest dość młodą profesją.

Jego głównym zadaniem jest prowadzenie działań z zakresu medyczno-pielęgnacyjnego względem osób niesamodzielnych oraz chorych. Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby pacjenta w różnym wieku i stopniu zaawansowania choroby w zakresie ograniczeń biologicznych, psychicznych oraz funkcjonalnych. Prowadzi usługi o charakterze opiekuńczym i pielęgnacyjnym.

W swojej codziennej pracy dba nie tylko o dobrostan psychiczny i fizyczny pacjentów, ale również wykonuje zabiegi pielęgnacyjne oraz asystuje przy zabiegach medycznych. W swojej pracy może wykonywać również niektóre czynności rehabilitacyjne oraz pobierać krew i inne materiały do badań. Całokształt podejmowanych zadań ma wpływać na aktywizację podopiecznego i tym samym poprawę komfortu życia.

 

Predyspozycje

Opieka nad osobami chorymi i niesamodzielnymi wymaga odpowiednich cech charakteru, jakimi są nie tylko cierpliwość i odpowiedzialność, ale również optymizm i uśmiech na co dzień. Pracując z pacjentem, należy pamiętać, że do stworzenia atmosfery zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa trzeba wykazać się pełnym profesjonalizmem oraz pewnością siebie. Opiekuna medycznego charakteryzuje również wysoki poziom empatii i życzliwości dla drugiego człowieka.

 

Jak zostać opiekunem medycznym?

Warunkiem koniecznym do podjęcia kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego jest świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nauka na tym kierunku trwa 3 semestry i może odbywać się w różnych formach: stacjonarnej, niestacjonarnej bądź wieczorowej.

Uwaga: nie jest wymagana matura!

 

Gdzie pracuje opiekun medyczny?

Opiekun medyczny może znaleźć zatrudnienie w każdej instytucji, której działalność mieści się w ramach pomocy medycznej. Przede wszystkim są to:

  • szpitale, kliniki, również niepubliczne,
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • domy pomocy społecznej, centra opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi,
  • ośrodki rehabilitacyjne,
  • hospicja,
  • sanatoria,
  • wszelkie pozostałe organizacje zajmujące się pomocą osobom chorym oraz niepełnosprawnymi.

 

Posiadanie kwalifikacji w zawodzie opiekuna medycznego daje również możliwość indywidualnej praktyki w ramach własnego biznesu.

 

Zarobki

Choć na poziom wynagrodzenia wpływa wiele czynników, takich jak chociażby miejsce pracy, miejscowość, w której pracujemy czy doświadczenie zawodowe, to minimalne wynagrodzenie na tym stanowisku w zakładzie opiekuńczo-leczniczym nie może być ustawowo niżże niż 3775 zł. Do płacy często są również doliczane dodatki jak np.: za dyżur, covid itp..

 

Jeśli jesteś osobą aktywną, która pomaganie ma we krwi, to zawód opiekuna medycznego może być dla ciebie ciekawym wyborem. I choć może wydawać się wymagający – daje gwarancję mnóstwa satysfakcji!

 

 

Autor: Emilia Mrozowska, pośrednik pracy – stażysta, Młodzieżowe Centrum Kariery w Sandomierzu

 

Źródła:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2021 poz. 1087) (strony 90-108)

http://opiekunmedyczny.org/


Widok zawartości stron Widok zawartości stron