Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Lato z OHP – spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy

W ramach akcji Lato z OHP w bolesławieckim MCK odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

Spotkania te miały na celu udzielenie wsparcia i porad w kwestiach związanych z karierą zawodową i poszukiwaniem pracy młodzieży z 1-3 HP w Bolesławcu. Zadaniem spotkań z doradcą zawodowym jest pomoc uczestnikom Hufca w zidentyfikowaniu ich celów zawodowych, odkryciu swoich umiejętności i zainteresowań, oraz opracowaniu planu działań mającego prowadzić do osiągnięcia tych celów zwłaszcza młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Z kolei pośrednik pracy udzielał pomocy w tworzeniu profesjonalnego CV, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, a także udzielał wskazówek dotyczących rozwoju zawodowego. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy miały także na celu ocenę kwalifikacji i umiejętności młodej osoby. Uczestniczki Hufca chętnie skorzystały z tej możliwości przygotowując się do wejścia na rynek pracy. Poruszone zostały także kwestie bezpieczeństwa pracy wakacyjnej.

Na zakończenie kadra MCK opowiedziała o platformie ECAM, która została stworzona dla  młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

 

Autor tekstu: Izabela Spychała – pośrednik pracy w MCK Bolesławiec

Autor zdjęć: Grażyna Mysiak – doradca zawodowy w MCK Bolesławiec, Izabela Spychała

 

 

 

              


Widok zawartości stron Widok zawartości stron