Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Poznajemy nasze miasto - Szczecinek

„Poznajemy Szczecinek” to motto zajęć, które odbyły się w drugim tygodniu ferii zimowych w szczecineckim Hufcu Pracy.

Ich celem było kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży poprzez wzbogacenie wiedzy na temat własnego kraju, miejscowości i najbliższego otoczenia. Uczestnicy poznali zabytki miasta i jego historię. Następnie usystematyzowali zdobytą wiedzę, rozwiązując quiz o Szczecinku. Chętni mogli też obejrzeć wystawę plenerową pt. ,,Co kryje archiwum?”, przygotowaną z okazji jubileuszu 70-lecia działalności szczecineckiej placówki archiwalnej. Ekspozycja składa się z 15 plansz prezentujących materiały archiwalne, przedstawiające życie społeczno-gospodarcze, kulturalno-oświatowe i religijne na przestrzeni XIX i XX wieku w Szczecinku, pochodzące ze zbiorów państwowych i niepaństwowych, w tym spuścizn osób prywatnych. Młodzież chętnie wzięła udział w zajęciach, a wyniki testu pokazały, że uczestnicy dobrze znają swoje rodzinne miasto oraz posiadają wiedzę o środowisku, w którym żyją.

 

Autorka tekstu i zdjęć: Joanna Poźniak – komendantka Hufca Pracy 16-9 w Szczecinku

 

Zdjęcia nr 1-3: Młodzież podczas oglądania wystawy plenerowej „Co kryje archiwum?”

Zdjęcia nr 4-6: Uczestnicy podczas rozwiązywania quizu o Szczecinku

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron