Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wizyta studyjna Węgrów na Podkarpaciu

Międzynarodowa współpraca zawsze przynosi obopólne korzyści i staje się źródłem cennych doświadczeń. W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie 19 czerwca odbył się w ramach Programu Erasmus + międzynarodowy panel dyskusyjny przedstawicieli Northern Agricultural Vocational Training Center oddział w Nyiregyhazie ( Węgry) z kadrą OHP.

Gości powitał Komendant Wojewódzki Jerzy Cypryś. Doradcy zawodowi Mariola Lidwin i Kinga Warchoł zapoznały uczestników ze strukturą i profilem działalności OHP w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla młodzieży. Bartosz Stec, pośrednik pracy, przedstawił działalność sieci EURES, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej.

Beata Szmuc, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych "INPRO" przedstawiła działalność, inicjatywy, doświadczenia oraz historię powstania Stowarzyszenia. Cel wizyty, działalność organizacji partnerskiej z Węgier przedstawił Rubi Ferenc Dyrektor Technikum Zawodowego. W spotkaniu również wzięli udział: Piotr Wojnarowski, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Hajcsák Árpádné wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego Technikum, Lilit Baghdasaryan koordynator projektów edukacyjnych, Łukasz Kotulak redaktor naczelny portalu Halo Rzeszów.

Po zakończeniu panelu dyskusyjnego, podczas którego uczestnicy dzielili się doświadczeniami w wspieraniu młodych ludzi w zdobywaniu doświadczenia zawodowego, Aneta Miśta, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie podziękowała uczestnikom i organizatorom spotkania za aktywny udział i wręczyła skromne upominki. Moderatorem spotkania była Walentyna Turowska, specjalista ds. programów.

Na zakończenie panelu dyskusyjnego uczestnicy udali się do Cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak na spotkanie z pracodawcą i uczestnikami OHP, którzy odbywają praktyki zawodowe w zawodzie cukiernik.

Realizatorem wizyty studyjnej w ramach Programu Erasmus + jest Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "INPRO".   

 

 

Autor tekstu: Walentyna Turowska – specjalista ds. programów CEiPM Rzeszów.

Autor zdjęć: Kinga Warchoł – doradca zawodowy MCIZ Rzeszów.

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron