Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Z Warmii i Mazur do Hiszpanii

Już 26 maja br. młodzież rozpocznie trzytygodniowe staże zawodowe w restauracjach, salonach fryzjerskich, magazynach, sklepach i warsztatach samochodowych na terenie hiszpańskiej Malagi.

Dzięki projektom realizowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy na Warmii i Mazurach, młodzież z regionu dostaje szansę na zdobycie doświadczenia w zagranicznych przedsiębiorstwach. Tym razem z tej możliwości skorzystają podopieczni OHP z Olsztyna i Nidzicy, którzy zakończyli przygotowania do projektu akredytacyjnego „Inwestycja w przyszłość – budujemy karierę”.

Przygotowania do wyjazdu były intensywne i wszechstronne. Młodzież wzięła udział w 70-godzinnym kursie języka hiszpańskiego, który stanowił podstawę do skutecznej komunikacji w nowym środowisku pracy. Zajęcia językowe były uzupełnione spotkaniami z doradcą zawodowym oraz przygotowaniem kulturowym. Warsztaty z doradcą zawodowym dały uczestnikom możliwość zapoznania się z hiszpańskim rynkiem pracy oraz stworzenia życiorysu zgodnie ze standardami Europass-CV.

Na zajęciach kulturowych młodzi ludzie poznali najważniejsze wydarzenia historyczne i zabytki Hiszpanii, geografię regionu, a także tradycje i zwyczaje panujące w Andaluzji. Wiedza ta nie tylko wzbogaciła ich zrozumienie kraju, do którego się wybierają, ale także pozwoliła lepiej przygotować się do życia i pracy w nowym otoczeniu.

Kilkumiesięczne przygotowania zakończyły się spotkaniem z koordynatorem projektu, Barbarą Leszczyńską. Podczas tego spotkania uczniowie, wraz z rodzicami, podpisali umowy stażowe, które umożliwią im uzyskanie certyfikowanych kwalifikacji zawodowych, uznawanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczestników dodatkowych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w kontekście rynku europejskiego. Uczestnicy będą mieli okazję poznać nowe trendy w swoich branżach oraz nabyć umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim.

Dodatkowym atutem udziału w projekcie jest podniesienie kompetencji społecznych i  świadomości międzykulturowej uczestników oraz wzmocnienie ich poczucia własnej wartości. Dzięki takim inicjatywom młodzież z Warmii i Mazur nie tylko zdobywa cenne doświadczenie zawodowe, ale również rozwija się jako otwarci i świadomi obywatele Europy.

 

Autor artykułu i zdjęć: Małgorzata Kamińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego i informacji

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron