Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY
 

Młodzieżowe Centra Kariery kierują swoje usługi do młodzieży chcącej skorzystać z pomocy:

  • doradcy zawodowego,

  • pośrednika pracy,

  • specjalisty ds. rozwoju zawodowego,

  • zasobów informacji edukacyjno-zawodowej.


W MCK MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z:

  • zajęć indywidualnych i warsztatów grupowych z zakresu rozwoju i planowania kariery zawodowej, umiejętności osobistych, zawodoznawstawa,

  • indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,

  • przygotowywania do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z doradcą Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery,

  • nauki technik autoprezentacji, zapoznania się z zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowaniem postaw przedsiębiorczych,

  • badania preferencji zawodowych, oceny własnych mocnych i słabych stron,

  • testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m.in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych).   


W MCK możesz również otrzymać propozycje bezpłatnego szkolenia zawodowego oraz ofertę pracy.


Adresy i numery telefonów Młodzieżowych Centrów Kariery znajdziesz na stronie https://ohp.pl/ w danych adresowych.