Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ŚHP – Środowiskowe Hufce Pracy

Hufce Pracy (HP) są podstawowymi jednostkami OHP. Zajmują się pomocą młodzieży w wieku 15-18 lat w uzupełnieniu wykształcenia i zdobyciu zawodu. W zakresie ŚHP jest również organizacja różnego rodzaju kół zainteresowań i wolontariatów. Podlegają Wojewódzkim Komendom OHP.
Część ŚHP może udzielić bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia swoim uczestnikom.

Główne zadania ŚHP:

  • Umożliwienie młodzieży zrekrutowanej do OHP (niepełnoletniej) kontynuowania nauki i zdobycia zawodu
  • Organizacja wsparcia dla młodzieży w zakresie rozwiązywania ważnych problemów życiowych, edukacyjnych, rodzinnych i społecznych
  • Pomoc młodzieży OHP w znalezieniu pracy poprzez współpracę z Urzędami Pracy i Młodzieżowymi Biurami Pracy
  • Zapewnienie praktycznej nauki zawodu w swoich warsztatach lub u pracodawców
  • Urządzanie różnych imprez kulturalnych i sportowych
  • Organizacja wielu form spędzania wolnego czasu, np. świetlice środowiskowe lub kółka zainteresowań.

Ponadto ŚHP mogą prowadzić MBP – Młodzieżowe Biura Pracy.

Więcej na temat edukacji w OHP można przeczytać tutaj. Sprawdź różnicę między przygotowaniem
do zawodu a nauką zawodu!

 

Lista Środowiskowych Hufców Pracy według województw jest dostępna w dwóch wersjach:

Pobierz listę w formacie DOC

Pobierz listę w formacie PDF