Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gdzie szukać młodocianego pracownika?

Ochotnicze Hufce Pracy (w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie całego kraju) skupiają niepełnoletnią młodzież, przyuczając ją do wykonywania określonej pracy. W czasie trwania nauki młodzież podejmuje zatrudnienie przy pracach objętych programem przygotowania zawodowego jako pracownicy młodociani.

 

Gdzie się zgłosić w celu zatrudnienia młodocianego pracownika?

Każdego pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego zapraszamy do najbliższej jednostki opiekuńczo-wychowawczej OHP.

 

Jednostki opiekuńczo-wychowawcze

Jednostki prowadzące przygotowanie zawodowe:

Jednostki pośrednictwa pracy

Jednostki, do których można się zgłosić w celu zatrudnienia młodocianego do prac lekkich lub sezonowych: