Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Algorytm sukcesu

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z ogromną przyjemnością informuje, iż kolejny projekt z zakresu edukacji ekonomicznej aplikowany do Narodowego Banku Polskiego, otrzymał dofinansowanie.

Projekt pod tytułem „Algorytm sukcesu” realizowany jest w pięciu pomorskich Hufcach Pracy w II półroczu 2022 r.

Założeniem przedkładanego projektu jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-20 lat, o zmniejszonych szansach życiowych, poprzez zwiększenie możliwości ich wejścia na rynek pracy.

 

Projekt będzie realizowany w kilku etapach:

  • Pierwszy etap zakłada zaznajomienie młodzieży o prawach i obowiązkach młodocianych pracowników.
  • W kolejnym etapie odbędą się zajęcia z doradztwa zawodowego, które mają na celu przygotować młodzież do funkcjonowania w nieustannie zmieniających się warunkach rynku pracy.
  • W trzecim etapie przeprowadzone zostanie praktyczne szkolenie pt. „Czego byś oczekiwał/a od siebie gdybyś był/a pracodawcą?”.

Powyższe obszary wsparcia przyczynią się do wzmocnienia kompetencji związanych ze znajomością zasad poruszania się na rynku pracy i umiejętnego z nich korzystania.

Po raz kolejny dziękujemy Narodowemu Bankowi Polskiemu za możliwość wsparcia naszej młodzieży.

 

Autor tekstu: Alicja Otto i Marta Rychel – Zespół ds. projektów międzynarodowych

Autor plakatu: Alicja Otto i Marta Rychel

 

Zdęcie nr 1: Plakat promocyjny


Widok zawartości stron Widok zawartości stron