Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Białystok: Targi Edukacyjno-Zawodowe Subregionu Bielskiego

Na targach Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku reprezentowali pracownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie i pośrednik pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku.

Stoisko OHP cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających.

Targi zorganizowano w ramach działań projektu „Podlaski Kompas Pracy” przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Wydarzenie odbyło się w Hotelu Unibus w Bielsku Podlaskim.

Impreza była adresowana do uczniów szkół podstawowych, w szczególności klas 7 i 8 znajdujących się na terenie subregionu bielskiego obejmującego powiat bielski, hajnowski i siemiatycki. Celem targów, to prezentacja oferty edukacyjnej szkół kształcenia zawodowego, zachęcenie uczniów do skorzystania z oferty kształcenia zawodowego oraz ukazanie korzyści nauki w konkretnym zawodzie w kontekście przyszłego zatrudnienia. W targach zaprezentowały się szkoły ponadpodstawowe prowadzące kształcenie zawodowe na terenie subregionu bielskiego, lokalne firmy i pracodawcy oraz instytucje rynku pracy.

Podczas spotkania pracownicy OHP na swoim stoisku udzielali szczegółowych wiadomości na temat szerokich działań, jakie prowadzą Ochotnicze Hufce Pracy. Pośrednik pracy informował o możliwości korzystania z ofert pracy krótkoterminowej i stałej, dostępnych w Młodzieżowym Biurze Pracy. Udzielał informacji na temat możliwości poszukiwania pracy w kraju i za granicą, zachęcał do aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia. Osobom odwiedzającym stoisko OHP zaprezentowano bogatą ofertę edukacyjno-wychowawczą Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie, która umożliwia młodzieży zdobycie zawodu oraz szerokie wsparcie wychowawcze. Informowano o ciekawych i przydatnych zawodach w jakich można kształcić się na warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych: budowlanych, gastronomicznych, fryzjerskich oraz krawieckich. 

Młodzież odwiedzająca stoisko wystawiennicze OHP otrzymała ulotki informacyjne, gadżety promocyjne a także słodkości w postaci rogalików i ciastek wykonanych przez uczestników OHP.

 

Autor tekstu: Anna Zaremba – pośrednik pracy

Autor zdjęcia: Anna Zaremba – pośrednik pracy, Teresa Kuklicz – instruktor warsztatów krawieckich w OSiW w Wasilkowie

 

Zdjęcie nr 1, 2, 3, 4: Stoisko wystawiennicze OHP na Targach Edukacyjno-Zawodowych

 

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron