Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Dzień Otwarty w CEiPM w Krośnie

Krośnieńskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 30 sierpnia zorganizowało „Dzień Otwarty”. Na młodzież czekali doradcy zawodowi, pośrednik pracy oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Odwiedzająca biuro młodzież skorzystała z usług doradcy zawodowego, z którym mogła zweryfikować swoje dokumenty aplikacyjne zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy, zapoznać się ze sposobami poszukiwania zatrudnienia, jak również poznać oczekiwania pracodawców i sztukę prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Pośrednik pracy zapoznała poszukujących pracy z krajowymi i zagranicznymi ofertami pracy realizowanymi w ramach sieci EURES. Klienci uzyskali informację o umiejętnościach i kwalifikacjach pożądanych na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego w czasie spotkań omówił możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w bezpłatnych kursach organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Mamy nadzieję, iż dzięki promocji naszych działań podczas takich przedsięwzięć, Ochotnicze Hufce Pracy oraz sieć EURES zyska nowych odbiorców oraz przyczyni się do wzrostu mobilności zawodowej osób młodych wchodzących na rynek pracy.

 

 

Autor tekstu: Edyta Wilusz – Pośrednik pracy, CEiPM OHP w Krośnie

Autor zdjęcia 1, 3: Edyta Wilusz – Pośrednik pracy, CEiPM OHP w Krośnie

Autor zdjęcia 2: Marta Kandefer-Fydrych – Doradca zawodowy, CEiPM OHP w Krośnie

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron