Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Informacja o naborze na szkolenie zawodowe „Obsługa wózków widłowych”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku zaprasza uczestników i absolwentów 11-23 HP w Słupsku, Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, w wieku 18-25 na bezpłatne szkolenie zawodowe „Obsługa wózków widłowych”.

 

Termin i miejsce: październik/listopad 2020 r.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku

Liczba godzin: 67 h

 

Zapewniamy:

  • nabycie nowych kwalifikacji,

  • profesjonalną kadrę szkoleniową,

  • materiały dydaktyczne,

  • badania lekarskie,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

  • dofinansowanie kosztów dojazdu,

  • wyżywienie,

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

 

Szczegółowe informacje:

Anna Kucharska – specjalista ds. rozwoju zawodowego,

Agnieszka Bondarenko – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku,

ul. Dunikowskiego 3

tel.: 59 840 35 71

e- mail: ceipm.slupsk@ohp.pl

 

Zapraszamy!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron