Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kariera w wojsku – żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej

2019-05-23

Wojska Obrony Terytorialnej istnieją od 2017 roku. Pozwalają one na pełnienie nowego rodzaju służby wojskowej w miejscu zamieszkania, bez konieczności rezygnacji z życia zawodowego, czy nauki.

Żołnierze WOT, zwani Terytorialsami, w czasie wojny mają zwiększyć potencjał obronny naszego kraju, natomiast podczas pokoju pomagać w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych.

Kto może służyć w WOT?

Każdy obywatel Polski, zarówno kobieta, jak i mężczyzna w wieku od 18 lat, nie posiadający przeciwskazań lekarskich do służby, może zgłosić swój akces do WOT w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Kandydat musi posiadać odpowiednie warunki fizyczne i psychiczne do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie może być także karany.

Na czym polega służba w WOT?

Terytorialsi na co dzień uczą się, bądź pracują. Szkolenie wojskowe przeprowadzane jest w systemie weekendowym, po jednym weekendzie w każdym miesiącu. W ciągu roku każdy żołnierz WOT odbywa także jedno 14-dniowe szkolenie podsumowujące. Łącznie szkolenie trwa 36 dni w ciągu roku. W ciągu pierwszych trzech lat służby zaplanowano 124 dni szkoleniowe. W czasie szkoleń odbywających się w dni pracujące, żołnierz zwolniony jest ze swojej codziennej pracy, za co jego pracodawca otrzymuje odpowiedni ekwiwalent pieniężny.

Korzyści ze służby w WOT

Obok możliwości rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i spełnienia potrzeby służby wobec Ojczyzny, żołnierze WOT liczyć mogą także na uposażenie pieniężne tzw. dodatek za gotowość bojową w kwocie 320 zł miesięcznie. Za każdy dzień szkoleniowy Terytorialsi otrzymują także uposażenie zależne od posiadanego stopnia wojskowego. Żołnierzom stwarzana jest także możliwość dofinansowania szkoleń pozwalających na zdobycie nowych kwalifikacji. Służba w WOT trwa od 1 do 6 lat z możliwością przedłużenia.

Autor: Michał Komła

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Obrony Narodowej


Widok zawartości stron Widok zawartości stron