Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kolno: „Narodowe czytanie 2023”

W tym roku miała miejsce 12 odsłona akcji „Narodowe Czytanie”.

Jej organizatorem był Starosta Kolneński, Burmistrz Miasta Kolno, Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie oraz Zespół Szkół Technicznych w Kolnie. Uczestnicy wspólnego czytania zgromadzili się przed budynkiem Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie. Samo czytanie wzbogacone było inscenizacjami fragmentów dramatu. Spektakl teatralny utrzymany był w klimacie epoki i opatrzony doskonałymi rekwizytami oraz kostiumami, zaś aktorzy wykazali się profesjonalizmem i talentem, za co publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami.

W tym roku czytano powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. O wyjątkowości czytanej powieści mówiła Dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie Bożena Kowalewska - „Nad Niemnem to szczególna powieść, wielowątkowa i napisana bardzo bogatym językiem. Porusza tematy: patriotyczny, sprzeczności pokoleniowej i miłosny. Autorka była bardzo dobrze przygotowana do napisaniem powieści. Jesteśmy onieśmieleni bogactwem postaci i krajobrazów.”

Uczestnicy Hufca Pracy wraz z wychowawcą również, jak co roku, zaangażowali się w tegoroczną akcję. Czuwali nad zajęciami dla najmłodszych. Hufcowa młodzież posiada doświadczenie w animacjach dla dzieci, którym chętnie dzieli się w rozmaitych lokalnych imprezach skupiających dzieci i młodzież szkolną. Nie mogło oczywiście zabraknąć malowania twarzy oraz kolorowych warkoczy.

 Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

 

Autor tekstu i zdjęć: Milena Samul – st. wychowawca w Hufcu Pracy w Kolnie

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron