Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Młodzi bez dobrego wykształcenia – skazani na bezrobocie?

„Człowiek nie jest prawdziwie człowiekiem, jeżeli nie jest wolnym. Nie jest wolnym, jeżeli nie pracuje.„ Raoul Follereaus

Młodzi-bez-dobrego-wykształcenia_1160.jpg

Dobre wykształcenie

Tytułowe pytanie zadaje sobie każdy młody człowiek rozpoczynający edukację w szkole średniej. Co znaczy mieć dziś „dobre" wykształcenie? Jakie jest najbardziej pożądane?

Etap wyboru szkoły jest bardzo ważny, często rzutuje na całe życie. , Na rynku jest wielu absolwentów wyższych uczelni, którzy nieustannie poszukują pracy zgodnej z ich wykształceniem, bądź wykonują pracę zupełnie niezgodną ze zdobytym przygotowaniem oraz  kwalifikacjami. Wśród nich są magistrzy posiadający - uznawane ogólnie za „dobre" - wykształcenie etnologiczne, archeologiczne, filozoficzne, geograficzne czy kulturoznawcze.  A jednak są bez pracy. Jak się zatem okazuje, dobre wykształcenie już nie wystarcza i na pewno same w sobie nie zapewnia trwałego i stabilnego zatrudnienia.  Jakie są tego powody? I  jakie umiejętności liczą się na rynku pracy?

 

Zawody deficytowe

Analizując obecny rynek pracy musimy mieć świadomość jego ciągłej modyfikacji. Brak świadomości zmian i brak wiedzy o prognozach dotyczących zapotrzebowania na określonych pracowników może doprowadzić do niedostosowania kompetencyjnego, przez co pracodawcy często mają problem w pozyskaniu pracowników o określonych umiejętnościach i uprawnieniach.

Na skutek zapaści szkolnictwa zawodowego na rynku brakuje wykwalifikowanych mechaników, hydraulików, instalatorów, ślusarzy i podobnych fachowców. Rosnące z roku na rok inwestycje mieszkaniowe i biurowe pociągają za sobą zwiększenie popytu na wykwalifikowanych budowlańców. Utrzymuje się również zapotrzebowanie na logistyków. Jednak to właśnie kompetencje miękkie są kluczowe oraz decydujące, gdyż związane są m.in. z komunikacją, umiejętnościami interpersonalnymi i społecznymi czy inteligencją emocjonalną. Są one o wiele trudniejsze do nauczenia, ponieważ wymagają pracy nad sobą –postrzeganiem siebie, otaczającej rzeczywistości oraz świadomości emocjonalnej.

Pracodawcy wychodzą z założenia, że osoby elastyczne, potrafiące dobrze współpracować z innymi, są w stanie o wiele szybciej przystosować się do wykonywania konkretnych zadań w przedsiębiorstwie. Bez tych umiejętności znalezienie oraz utrzymanie zatrudnienia jest bardzo trudne. Istotna jest również znajomość języków obcychoraz umiejętność zarządzania zespołem czy przeprowadzania prezentacji. Osoby posiadające takie kompetencje i umiejętności z łatwością mogą znaleźć bardzo dobrą i dobrze płatną pracę, nawet nie posiadając deficytowych kwalifikacji zawodowych.

 

Być świadomym na rynku pracy

Należy zwrócić uwagę, że rozmiary liczebne i stopa bezrobocia nadal w dużym stopniu zależą od poziomu wykształcenia. Bardzo duży odsetek osób bezrobotnych to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Najliczniejszą grupę osób pozostających bez pracy stanowią osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe. Nie jest to z pewnością wyrocznią dożywotniego bezrobocia.

Posiadane umiejętności miękkie, poparte znajomością języka obcego mogą ułatwić zawodowy start, rekompensując braki w wykształceniu. W celu uniknięcia statusu osoby bezrobotnej lepiej jednak mieć dyplom ukończenia studiów wyższych bądź wykształcenie zawodowe, dzięki któremu zdobędzie się konkretny zawód. Niezależnie od ukończonego kierunku, łatwiej bowiem będzie o dodatkowe kursy i szybsze przekwalifikowanie.

Osoby świadome obecnej sytuacji na rynku, potrafiące celowo kierować swoją specjalizacją zawodową, jak i posiadanymi kompetencjami znacznie łatwiej dostosują się do panujących realiów i będą mogły efektywnie kierować swoją karierą. Należy również pamiętać o tym, że bez względu na wykształcenie nasz status społeczny w dużej mierze zależy od nas samych. Aby zaistnieć na rynku pracy trzeba tylko mieć pomysł na siebie oraz motywację, aby wykorzystać swoje mocne strony.

 

Autor: Olga Zarzecka - pośrednik pracy

Źródło:  https://rynekpracy.pl, www.interkadra.pl, https://businessinsider.com.pl

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron