Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Młodzi na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej

2020-03-05

Nie od dzisiaj wiadomo, że młodzi ludzie są grupą najbardziej narażoną na bezrobocie nie tylko w Polsce. Jak wygląda sytuacja młodych na rynku pracy w innych krajach Unii Europejskiej? Przyjrzyjmy się liczbom.

W lutym 2019 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej stopa bezrobocia osób do 25 roku życia wynosiła 14,6 procent, natomiast w polskich Urzędach Pracy zarejestrowanych młodych ludzi było 11,3 proc. W Grecji zarejestrowanych jako bezrobotnych było najwięcej, bo aż 39,5 proc. młodych do 25 roku życia, natomiast w Niemczech najmniej – 5,6 proc.

Co wpływa na trudną sytuację młodych Europejczyków na rynku pracy?

Patrząc na statystyki z początku 2019 r., nie da się nie ukryć tego, co jest oczywiste. Chodzi o kondycję gospodarki w kraju. Kryzys w Grecji sprawił, że od dłuższego czasu ten kraj w statystykach bezrobocia wśród młodych ludzi zajmuje niechlubne pierwsze miejsce.

Warto zaznaczyć, że w skali całej Europy stopa bezrobocia wśród osób do 25 roku życia spada od 2013 r. Jednak najważniejszą przyczyną bezrobocia wśród młodych Europejczyków jest w dalszym ciągu nieefektywny system edukacji, który nie wspiera młodych w momencie przejścia z nauki do pracy.

Młodzież po zakończeniu nauki jest zagubiona, ponieważ w momencie ukończenia nauki musi się zmierzyć z potężną ścianą problemów na rynku pracy. Bardzo często ich kwalifikacje nie są dobrane do potrzeb rynku pracy.

W Niemczech i Austrii opracowany jest dualny system kształcenia, który jest jednym z głównych powodów dobrej sytuacji młodych na rynku pracy. Za przykładem tych państw powinny iść inne kraje. Chodzi o wprowadzenie dualnego systemu kształcenia, czyli takiego, w którym szkoła ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami, w których uczniowie kształcą umiejętności praktyczne. Jako praktykanci są od początku traktowani jako członkowie zespołu firmy. Często, po zakończeniu kształcenia zawodowego, są zatrudniani w danej firmie lub – dzięki praktycznym umiejętnościom w niej zdobytym – są atrakcyjnymi kandydatami dla innych przedsiębiorstw z branży.

Co młodzi Europejczycy robią, by polepszyć swoją trudną sytuację na rynku pracy?

Coraz większa ich część decyduje się na podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobywanie wyższego wykształcenia. Jednak rzeczywistość pokazuje, że bezrobocie dotyka młodych ludzi bez względu na wykształcenie, a przykładowo w Niemczech, gdzie jest najniższy poziom bezrobocia, jest równocześnie niższy odsetek ludzi z wyższym wykształceniem.

Kolejną rzeczą, którą robią młodzi niedoświadczeni na rynku pracy, aby polepszyć swój start, jest uczestnictwo w praktykach i odbywanie staży. Jest to bardzo przydatne, ponieważ faktycznie jest to pierwsze zetknięcie z prawdziwą pracą na zasadach uczącego się danego zawodu. Praktyka i zdobywane doświadczenie są nie do przecenienia.

Niestety rządy w państwach UE nie ułatwiają nam znalezienia pracy. Narzucane przedsiębiorcom wysokie podatki zniechęcają pracodawców do zatrudniania młodych i niedoświadczonych pracowników.

Młodzi ludzie bardzo często robią wszystko, aby w przyszłości mieć dobrą prace, ale z reguły – wbrew temu co się powszechnie mówi – nie mają zbyt wielkiego wpływu na swoją zawodową przyszłość, jeśli nie dopasują swoich zawodowych wyborów do potrzeb rynku pracy i nie będą łączyć nauki teoretycznej z praktykami zawodowymi.

Kluczem do sukcesu okazuje się kształcenie dualne przy jednoczesnym kierowaniu się w swoich zawodowych wyborach mądrym połączeniem własnych zainteresowań, zdolności i pasji z potrzebami rynku. Jeśli komuś sprawia to trudność, może skorzystać z porady doradcy zawodowego, dostępnego m.in. w Ochotniczych Hufcach Pracy.

 

Dorota Nowosad, wolontariusz 3-4 HP w Tomaszowie Lubelskim

Źródła:

  1. https://www.newsweek.pl/polska/unia-europejska-bedzie-walczyc-z-bezrobociem-wsrod-mlodziezy/1fzplgf
  2. https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/EconomicStatement/trendy-europejskiego-rynku-pracy-mlodych.html
  3. http://www.zn.pwsz.legnica.edu.pl/zalaczniki/zeszyty/zn29/zn29_5.pdf
  4. https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_AUDIT_COMPENDIUM/CC-AUDIT_COMPENDIUM_PL.pdf
  5. https://en.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_Rynek-pracy_kwiecien-2019.pdf
  6. https://gdm.praca.gov.pl/o-programie/statystyki
  7. https://edunet-poland.pl/ksztalcenie-dualne/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron