Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Młodzi Polacy na polskim i międzynarodowym rynku pracy

Jak pandemiczne ograniczenia wpłynęły na oczekiwania osób poszukujących pracy? Jakie wyzwania czekają na młodych Polaków na polskim i międzynarodowym rynku pracy?

Prawo pracy krajowe i międzynarodowe. Zasady i warunki zatrudniania cudzoziemców. Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę oraz prawa i obowiązki pracowników młodocianych. To tematy poruszane podczas spotkania specjalistów rozwoju zawodowego Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy oraz przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.

Spotkanie, nad którym honorowy patronat objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, otworzyli Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik wraz z Okręgowym Inspektorem Pracy Jarosławem Kowalczykiem, wyrażając nadzieję na owocną rozmowę i wzmocnienie dostępności wsparcia w ramach oferty Ochotniczych Hufców Pracy, dzięki rozwiązaniom wypracowanym w toku dyskusji.

W problematykę spotkania wprowadzili uczestników zaproszeni goście: nadinspektorzy pracy Okręgowej Inspekcji Pracy Agnieszka Dymek i Marcin Zadykowicz, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Łukasz Sztych oraz doradca EURES z Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Małgorzata Plaskota. Podczas dyskusji poruszono zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, procedury wydawania zezwoleń na pracę, prawa, obowiązki i możliwości młodocianych pracowników. Poruszono też tematy dotyczące zasad podejmowania pracy sezonowej, bezpieczeństwa wyjazdów za granicę oraz roli Państwowej Inspekcji Pacy w zakresie zwalczania i przeciwdziałania handlowi ludźmi do pracy.

Seminarium „Młodzi Polacy na polskim i międzynarodowym rynku pracy” wpisało się w Ogólnopolski Tydzień Kariery oraz kampanię informacyjną „Prawa przez cały rok”. Szacuje się, że każdego roku nawet  850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same prawa pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni. Tymczasowy charakter ich pracy powoduje, że bardziej narażeni są na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa oraz nadużycia. Pandemia Covid-19 pogorszyła warunki pracy pracowników sezonowych i naraziła ich na większe ryzyko choroby. Nowa rzeczywistość zmieniła postawy i oczekiwania młodych pracowników, którzy z coraz większą świadomością stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Cenią sobie stabilne zatrudnienie, przyjazną atmosferę w pracy i możliwości dalszego rozwoju. Chcą też pracować w doświadczonych zespołach i z szefem, który jest autorytetem. Pozyskiwanie ofert pracy atrakcyjnych dla młodego pokolenia oraz wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy stałej i krótkoterminowej dla młodzieży z regionu to główne zadania, przed którymi stoją specjaliści OHP.

Podczas spotkania omówione zostały również bieżące działania Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie i Elblągu. Tematem rozmów były wyzwania stojące przed pośrednictwem pracy na Warmii i Mazurach. Szczególnie zaakcentowano rolę podtrzymywania relacji z uczestnikami OHP, indywidualnego podejścia oraz wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy stałej i krótkoterminowej dla młodzieży z naszego regionu.

Na zakończenie spotkania Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński podziękował za owocną dyskusję i wyraził nadzieję, iż wspólne działania przyczynią się do podejmowania efektywnych form pomocy w zakresie integracji społecznej i zawodowej młodzieży OHP.

 

 

Autor tekstu: Katarzyna Milczarek – Kierownik Zespołu ds. rozwoju zawodowego, programów europejskich i międzynarodowych

Autor zdjęć: Małgorzata Kamińska – spec. ds. rozwoju zawodowego i informacji, Katarzyna Milczarek – Kierownik Zespołu ds. rozwoju zawodowego, programów europejskich i międzynarodowych

 

Zdjęcie nr 1:  Na zdj. (od lewej) Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Łukasz Sztych, Okręgowy Inspektor Pracy Jarosław Kowalczyk, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński, Nadinspektor Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy Agnieszka Dymek, Kierownik Zespołu ds. rozwoju zawodowego, programów europejskich i międzynarodowych Katarzyna Milczarek

 

Zdjęcie nr 2: Na zdj. Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik

 

Zdjęcie nr 3: Na zdj. (od lewej) p.o. Dyrektora CEiPM w Elblągu Iwona Szczepanik, doradca zawodowy MCIZ w Olsztynie Magda Płoskońska, Kierownik Zespołu ds. rozwoju zawodowego, programów europejskich i międzynarodowych Katarzyna Milczarek

 

Zdjęcie nr 4: Na zdj. (od lewej) Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik, doradca EURES Małgorzata Plaskota, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński

 

Zdjęcie nr 5: Seminarium pn. „Młodzi Polacy na polskim i międzynarodowym rynku pracy”

 

Zdjęcie nr 6: Doradcy zawodowi i pośrednicy pracy W-M WK OHP


Widok zawartości stron Widok zawartości stron