Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Praktyki zawodowe w okresie pandemii

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN, od 19 października 2020 r. młodzież szkół ponadpodstawowych realizuje naukę w sposób zdalny. Dotyczy to także uczniów szkół branżowych, będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.

Na szczęście mają oni możliwość uczęszczania na zajęcia praktyczne, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Z pewnością jest to bardzo korzystne, nie tylko ze względu na przyswojenie umiejętności zawodowych, ale też na sposobność przebywania w środowisku rówieśniczym i uniknięcia w ten sposób całkowitej izolacji społecznej.

W procesie socjalizacji istotne jest uczenie się takich umiejętności m.in. jak dobra organizacja pracy. Aktywność zawodowa jest jednym z ważnych aspektów udziału młodych ludzi w szeroko pojętym życiu społecznym.

Zawsze dużym wsparciem dla swych podopiecznych są wychowawcy OHP utrzymujący stały kontakt z wychowankami, szczególnie w tym trudnym, często wyczerpującym emocjonalnie okresie pandemii. Dzięki temu, że kadra monitoruje praktyki i nadzoruje ich wykonywanie oraz udziela pomocy w razie potrzeby, młodzież chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonuje polecone zadania.

 

Autor tekstu: Elżbieta Gierke, Małgorzata Piekarek – wychowawcy 11-19 HP w Słupsku

Autor zdjęć: Kadra i pracodawcy współpracujący z 11-19 Hufcem Pracy w Słupsku

 

Zdjęcia 1, 2, 3: Uczestnicy podczas praktyk zawodowych

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron