Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Projekt "Kolejny krok w karierze zawodowej"

„Kolejny krok w karierze zawodowej” powstał w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

"Kolejny krok w karierze zawodowej" to projekt, w którym Pomorska Wojewódzka Komenda OHP występuje w roli lidera. Projekt zakłada wyjazd 20 osób, podopiecznych Pomorskiej Wojewódzkiej Komedy OHP wraz z opiekunami do Grecji (Saloniki), które wezmą udział w praktykach zawodowych, w okresie od 14 do 27 kwietnia 2️024 r.

Głównym atutem projektu będzie nabycie przez uczestników praktyk zawodowych, praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, zdobycie doświadczenia zawodowego w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków, kształtowanie umiejętności współpracy i organizacji pracy, zarządzania czasem podczas wykonywania zadań specyficznych dla zawodu, umiejętności zwiększających zdolność zatrudnienia. Dodatkowo młodzież uzyska umiejętności swobodnej komunikacji i współpracy w języku angielskim branżowym.

Liczymy, że dzięki udziałowi w projekcie młodzież dodatkowo będzie mogła zdobyć konkurencyjne umiejętności, tak aby w przyszłości być akceptowanym i docenianym pracownikiem nie tylko w kraju, ale również na międzynarodowym rynku pracy.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 50.961,00 EUR.

 

Autorki tekstu: Alicja Otto, Marta Rychel - pracownicy Zespołu Programów Międzynarodowych

Autorki zdjęcia: Alicja Otto, Marta Rychel

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron