Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Przyszłość jest w Twoich rękach!

„Nie warto się kształcić, zdobywać kwalifikacji, a o dobrze płatnej pracy, czy nawet o jakimkolwiek zatrudnieniu nie ma co nawet marzyć, jeśli się nie ma znajomości.” Tego typu wypowiedź usłyszałam ostatnio z ust pewnego młodego chłopaka. Na ile są one prawdziwe?

Monika i Natalia to dwie uczestniczki projektu „Równi na rynku pracy", realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy. Monika w momencie podjęcia decyzji o udziale w projekcie miała 23 lata, ukończoną szkołę policealną i status osoby długotrwale bezrobotnej.

W podobnej sytuacji znajdowała się Natalia, tracąca powoli nadzieje na możliwość znalezienia pracy i ustabilizowania swojego życia.

W ramach projektu dziewczyny przez ponad rok uczestniczyły w różnorodnych formach aktywizacji – kursie komputerowym, językowym, zawodowym, a na końcu w stażu u lokalnego pracodawcy. Wymagało to od nich dużego poświęcenia i motywacji.

Jak patrzą na czas spędzony w projekcie z dzisiejszej perspektywy? „Dzisiaj z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że czas uczestnictwa w projekcie nie był stracony, a wprost przeciwnie, dzięki tej możliwości zyskałam bardzo wiele. Zdobyłam nie tylko nowe kwalifikacje, ale także poznałam ciekawych ludzi, z którymi mam kontakt do dzisiaj. A przede wszystkim mam pracę.” – mówi Monika.

Uczestnictwo w projekcie, mimo wielu trudności i wyzwań pojawiających się w jego trakcie, na trwałe zmieniło życie dziewczyn. „Dzięki udziałowi w projekcie, spełniłam moje małe marzenie – uzyskałam prawo jazdy, podniosłam swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyłam pracę.” – opowiada Natalia.

Przykład dziewczyn pokazuje, że czasem dzięki motywacji i konsekwencji w dążeniu do celu można osiągnąć coś, co wcześniej wydawało się zupełnie poza naszym zasięgiem!

Autor: Magdalena Jaszak, doradca zawodowy MCK OHP Bartoszyce


Widok zawartości stron Widok zawartości stron