Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rekrutacja do projektu „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery”

W Hufcach Pracy w Olsztynie i Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) trwa rekrutacja do projektu „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowym założeniem projektu jest odbycie przez uczestników trzytygodniowego stażu zawodowego w hiszpańskiej Sewilli, który rozpocznie się w lutym 2021 roku.

Przed wyjazdem na staż młodzież będzie uczestniczyć w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym, mającym zniwelować dotychczasowe bariery oraz pozwolić uczestnikom na wykorzystanie potencjału, jaki daje zagraniczny staż zawodowy. 

 

Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:

  • wymagany wiek 16-21 lat;

  • kształcenie się w obszarze zawodowym fryzjer, sprzedawca;

  • stan zdrowia umożliwiający odbycie praktyki;

  • pozytywna ocena zachowania;

  • posiadanie odpowiedniej średniej ocen z ogółu przedmiotów zawodowych (od 3,5).

 

Wybór kandydatów przeprowadzony zostanie w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, które przyznane zostaną za:

  • dotychczasowe osiągnięcia ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych (np. laureaci konkursów, osoby czynnie angażujące się w życie szkoły związane z tematyką zawodową) – punktacja od 1 do 5;

  • wartość średniej ocen za poprzedni rok szkolny. Wartość liczbowa średniej będzie stanowiła liczbę przyznanych kandydatowi punktów (3,5 – 6,0);

  • zachowanie, kultura osobista. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie opinii wychowawcy – opinia bardzo dobra: 5 pkt; dobra: 3 pkt; dostateczna: 1 pkt.

 

Rekrutacja trwa do 30 października 2020 r.

Zapraszamy!

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron