Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Równa na rynku pracy. Historia Asi

Była jedną z kandydatek do projektu, która od samego początku wierzyła, że udział w nim odmieni jej życie i da szansę na znalezienie pracy, w której się zrealizuje.

Na zadawane pytania podczas rozmowy rekrutacyjnej odpowiadała bardzo pewnie i stanowczo, jakby z góry wiedziała, o co będzie pytana. Wierzyła, że wszystko co proponuje projekt wypełni jej późniejsze życie i sprawi, że poczuje się spełniona zawodowo. Dlaczego Joanna – uczestniczka opolskiej grupy projektowej – zdecydowała się przystąpić do projektu? Co stanęło w jej dotychczasowym życiu na przeszkodzie, by realizować swoje marzenia?

W chwili przystąpienia do projektu „Równi na rynku pracy” miała dwadzieścia trzy lata, była mężatką i matką sześcioletniej córki. Czas, który powinna poświęcić na edukację, poświęciła na wychowanie dziecka. Chciała być jak najlepszą mamą, dlatego nie zdecydowała się prosić najbliższych o pomoc przy opiece nad nim. Nigdy nie żałowała swojej decyzji. W głębi serca wierzyła, iż kiedyś nadejdzie taka chwila, kiedy będzie miała czas na ukończenie szkoły, uzyskując tym samym wykształcenie odpowiednie do wykonywania pracy zarobkowej. Parę lat upłynęło zanim Joasia zdecydowała się rozpocząć „rozglądanie za pracą”. Przeglądając oferty pracy z bólem serca stwierdzała, iż nieznaczna tylko ilość zamieszczonych ogłoszeń kierowana jest do osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych, jak również dla osób bez wykształcenia.

A może udział w projekcie?

O realizowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy projekcie „Równi na rynku pracy” Joanna  dowiedziała się od znajomej. Po wysłuchaniu, a następnie przeanalizowaniu założeń projektu, zdecydowała się wziąć w nim udział. Pojawiła się więc na spotkaniu w Młodzieżowym Biurze Pracy w Opolu, wypełniła niezbędne dokumenty i czekała na wyznaczenie terminu spotkania rekrutacyjnego. Asia została zakwalifikowana do udziału w projekcie, ponieważ spełniała przewidziane w projekcie parytety. Z niedowierzaniem przyjęła wiadomość o pozytywnym zakwalifikowaniu. Kiedy dziś o tym myśli, uśmiecha się, po czym wyjawia słowa, które wypowiedziała w momencie otrzymania jakże dobrej dla niej nowiny: „to jest moja szansa, wykorzystam ją”. Pełna optymizmu rozmyślała o tym jak bardzo pozytywnie może zmienić się jej dotychczasowe życie po zakończonej ścieżce wsparcia określonej przez doradcę zawodowego.

Asia od początku projektu swoją aktywną postawą wyróżniała się na tle grupy. Wielokrotnie była chwalona przez prowadzących zajęcia. Agnieszka – opiekun grupy – była dumna z postawy swojej uczestniczki. Z prawdziwą radością obserwowała, jak zmienia się postawa Joasi i z niecierpliwością oczekiwała na dalsze jej sukcesy. Była najlepsza z całej wyznaczonej grupy na kursie ECDL, a otrzymany certyfikat zmotywował ją jeszcze bardziej do działania usprawniającego poruszanie się po rynku pracy oraz dodał wiary w swoje możliwości.

Kurs zawodowy, staż i co dalej?

Głównym założeniem projektu był zaplanowany, indywidualnie dobrany dla każdego uczestnika kurs zawodowy, a uzyskana wiedza oraz nabyte kwalifikacje miałyby się przysłużyć w pracy podczas odbywania sześciomiesięcznego stażu zawodowego. Pomimo braku odpowiedniego wykształcenia do wykonywania pracy w zawodzie technik prac biurowych, Joasia ambitnie rozpoczęła kurs na pracownika administracyjno-biurowego. Nie dopuszczała ewentualności, iż mogłaby go nie zaliczyć. Pozyskane wiadomości z przeprowadzonych zajęć z doradcą zawodowym, jak również z psychologiem sprawiły, iż uwierzyła w swoje możliwości. Oczywiście zaliczyła kurs i otrzymała odpowiednie zaświadczenie.

W maju br. Asia rozpoczęła staż w małej firmie na stanowisku rejestratorka medyczna. Po niedługim czasie uczestniczka wyznała pracownikom OHP, iż nie jest zadowolona z odbywanego stażu. Z powodu złych warunków i presji ze strony współpracowników oświadczyła, iż chce zrezygnować z pracy, co jednocześnie oznaczało przerwanie udziału w projekcie. Opiekun Asi zmotywował ją jednak do pozostania w projekcie i pomógł znaleźć kolejnego pracodawcę, u którego będzie mogła kontynuować staż. Na początku maja br. Joanna rozpoczęła staż w hipermarkecie na stanowisku asystent ds. administracji. Jest zadowolona z warunków pracy. Bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych jej obowiązków i jest doceniana przez pracodawcę.

Dzięki uzyskanej wiedzy podczas kursu, ciężkiej pracy, wytrwałości i wiary w siebie Joasia otrzymała propozycję podpisania rocznej umowy o pracę w jednym z mniejszych oddziałów hipermarketu na terenie Opola.

Dzięki udziałowi w projekcie  „Równi na rynku pracy” Joanna odniosła wielki sukces. Bo jak można inaczej określić to, co udało jej się osiągnąć? Jednak samo uczestniczenie w projekcie nie było by możliwe, gdyby nie ambicja i chęć zrealizowania własnych założeń związanych z pracą zawodową. Opolskiej uczestniczce udało się. Mamy nadzieję, że jej przykład stanie się wzorem do naśladowania dla innych, jak również zachęci wszystkich niezdecydowanych młodych ludzi do uczestnictwa w kolejnych edycjach projektu. 

Agnieszka Latek – pośrednik pracy Młodzieżowe Biuro Pracy w Opolu

Na zdjęciu: Asia w pracy


 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron