Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Rozmowa kwalifikacyjna: oczekiwania pracodawcy

Większość osób poszukujących zatrudnienia stosuje tradycyjną metodę poszukiwania pracy. Jako kandydat czekasz, aż pojawi się oferta pracy zgodna z twoim wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, kwalifikacjami czy umiejętnościami.

rozmowa-kwalifikacyjna-1160.jpg

Opierając się na wymaganiach pracodawcy zawartych w ogłoszeniu podejmujesz działania polegające na przygotowaniu własnych dokumentów aplikacyjnych i wysłaniu ich do pracodawcy. Następnie oczekujesz na odpowiedź i ewentualne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Przygotowania do rozmowy opierają się przede wszystkim na wymaganiach wymienionych w treści ogłoszenia. Nie zawsze to się sprawdza, ponieważ oprócz nich pracodawcy posiadają także swoje oczekiwania, które z reguły nie są wymieniane w ofercie pracy. Szefowie firm, pracownicy działu kadr czy zawodowi rekruterzy zakładają, że posiadasz stosowną wiedzę na  różne tematy.

Oczekiwania pracodawców dotyczą zazwyczaj trzech obszarów kompetencyjnych, zarówno w zakresie kompetencji twardych jak i miękkich.

 

1. Wygląd kandydata do pracy

Pracodawca widząc cię po raz pierwszy zastanawia się: czy będziesz pasować na konkretne stanowisko w jego firmie. Swoje oczekiwania w tym zakresie opiera na czterech podstawowych aspektach.

Po pierwsze pracodawca zwraca uwagę na twój wygląd: ubiór, dbałość o higienę osobistą oraz fryzurę. Te elementy składają się na tzw. efekt pierwszego wrażenia.

Po drugie ważne jest twoje zachowanie w trakcie rozmowy. Pracodawca zwraca uwagę na komunikację niewerbalną (postawę, mimikę, gesty), na przestrzegania zasad savoire-vivre’u (dobrych manier), a także autentyczny optymizm, uśmiech oraz uprzejmość.

Po trzecie ocenia twój styl pisania dokumentów aplikacyjnych. Powinny one zawierać informacje istotne dla pracodawcy z punktu widzenia stanowiska, o które się ubiegasz oraz powinny być twoją profesjonalną wizytówką zawodową. Styl pisania musi być więc konkretny, szczery oraz stylistycznie poprawny.

Po czwarte pracodawca sprawdza komunikację werbalną czyli twój indywidualny sposób komunikowania się z drugą osobą. Zwraca uwagę w jaki sposób odpowiadasz na pytania: czy jesteś konkretny, szukasz możliwości, konstruktywnych rozwiązań, odpowiednio wykorzystujesz czas.

 

2. Niezawodność przyszłego pracownika

Pracodawca widząc kandydata do pracy odbiera cię nie tylko jako fachowca, ale także jako człowieka, który posiada określony system wartości, ma pewne wady i zalety, nałogi oraz przyzwyczajenia. Jego oczekiwania w tym zakresie przejawiają się w trzech zasadniczych obszarach.

Obszar pierwszy to motywacja do pracy i związana z tym obecność. Pracodawca działa zgodnie z zasadą: czas to pieniądz. Uważa, że pracownik często w pracy nieobecny, nie będzie pracować wydajnie, tym samym nie przyniesie korzyści firmie.

Obszar drugi to punktualność w zakresie przychodzenia do pracy, terminowe wywiązywanie się ze swoich zadań i obowiązków oraz umiejętność skutecznego zarządzania czasem, a także rzetelne i uczciwe wykonywanie swojej pracy.

Obszar trzeci to tzw. "spolegliwość" czyli umiejętność utrzymywania dobrych relacji z pracodawcą w kontaktach zawodowych ("szef ma zawsze rację"), umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.

 

3. Kwalifikacje zawodowe kandydata

Pracodawca widząc kandydata do pracy patrzy na niego także jako na fachowca, który posiada określone wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje wymagane do pracy na określone stanowisko. Zakłada także, że jeżeli nie masz na dzień dzisiejszy potrzebnych kwalifikacji, to w krótkim okresie czasu będziesz w stanie je zdobyć. Jego oczekiwania w tym zakresie obejmują trzy najważniejsze kwestie.

Kwestia pierwsza to twoje kwalifikacje zawodowe czyli umiejętności wynikające z doświadczenia zawodowego potwierdzone świadectwem pracy lub potwierdzone świadectwem ukończenia kursu zawodowego, ewentualnie certyfikatem językowym w zakresie posługiwania się językiem obcym.

Kwestia druga to posiadane zdolności i umiejętności w zakresie łatwego i szybkiego uczenia się nowych rzeczy pod kątem zakresu zadań i obowiązków obowiązujących na danym stanowisku pracy.

Kwestia trzecia to umiejętności wynikające z indywidualnych cech charakteru, mocne i słabe strony, predyspozycje psycho-fizyczne czyli  tzw. kompetencje miękkie.

W zależności od rodzaju stanowiska kolejność oczekiwań pracodawców będzie się cyklicznie zmieniać. Na stanowisko przedstawiciela handlowego pierwszym najważniejszym oczekiwaniem będzie jak zawsze wygląd, następnie niezawodność oraz kwalifikacje, natomiast na stanowisko technologa robót wykończeniowych najważniejsze będą kwalifikacje, później niezawodność a na końcu wygląd.

 

Autor: Zbigniew Rosłoń - specjalista ds. rozwoju zawodowego CEIPM Rzeszów


Widok zawartości stron Widok zawartości stron