Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Spotkanie partnerów to nowe pomysły na współpracę

Spotkanie partnerów zawsze jest okazją do nakreślenia nowych pomysłów na kontynuację współpracy w zakresie wspierania podlaskiej młodzieży, uczestników OHP.

Podczas spotkania w siedzibie białostockiej Komendy z przedstawicielem Kierownictwa z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr Michałem Skarzyńskim, Wojewódzka Komendant OHP Katarzyna Ancipiuk ze swoim Z-cą Anną Zdanowicz w zarysie przedstawiły plany OHP na bieżący rok. Wskazały też obszary, które wymagają współpracy z lokalnymi partnerami.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że obydwie instytucje są otwarte na wspólne inicjatywy, by efektywniej wspierać i aktywizować lokalną młodzież.

 

Autor tekstu: E. Dziemianiuk, PWK OHP w Białymstoku

Autor zdjęć: K. Kuźmińska, PWK OHP w Białymstoku

 

Zdjęcie nr 1: Uczestnicy spotkania, na zdjęciu od lewej:Wojewódzka Komendant OHP Katarzyna Ancipiuk, Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Anna Zdanowicz, przedstawiciel
Kierownictwaz Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr Michał Skarzyński, Kierownik Zespołu programów międzynarodowych PWK OHP Elżbieta Dziemianiuk 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron