Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Staże w Hiszpanii zakończone

Dobiegły końca staże zawodowe w Maladze i Ubedzie, w których wzięła udział młodzież OHP z Elbląga, Olecka i Pasłęka (Warmińsko-Mazurska WK).

Uczestnicy projektu "Inwestycja w przyszłość - drogą do kariery" doskonalili swoje umiejętności zawodowe w hiszpańskich warsztatach sam,ochodowych, salonach fryzjerskich, sklepach i cukierniach. Po trzech tygodniach pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach wrócili do Polski uśmiechnięci, z plecakami pełnymi doświadczeń, wrażeń, nowych umiejętności i kompetencji.

Wyjazd młodych ludzi poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania w Polsce. Uczestnicy mieli zapewniony m.in.    70-godzinny kurs języka hiszpańskiego, przygotowanie kulturowe i opiekę pedagogiczną. Już na miejscu doskonalili swoje umiejętności językowe pod okiem native speakera. Mimo początkowych trudności związanych z potrzebą znajomości fachowego języka, uczniowie z każdym dniem radzili sobie coraz lepiej. Hiszpanie doceniali dokładność, skrupulatność i zaangażowanie polskich uczniów.

Podczas pobytu w Hiszpanii stażyści zdobyli doświadczenia w swojej dziedzinie zawodowej, jak również zetknęli się z całym zestawem nowych wyzwań kulturowych. Poznali, jak ludzie pracują w innym kraju, dowiedzieli się, jakie są ich wartości i ogólne normy w miejscu pracy oraz rozwinęli niezwykle cenną zdolność do przystosowania się do nowego i zmieniającego się środowiska. Udział w projekcie pozytywnie wpłynął zarówno na chęć zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych, jak i na poziom kompetencji językowych i społecznych młodych ludzi. Stali się odważniejsi oraz bardziej otwarci na innych, co między innymi pozwoliło nawiązać międzynarodowe przyjaźnie.

Projekt „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery” realizowany jest w  ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Autor tekstu: Sylwia Kulaszewicz – mł. wychowawca OSiW w Pasłęku

 

Zdjęcia 1-3: Uczestnicy OHP z Pasłęka i Olecka podczas odbywania staży w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery”

Zdjęcia 4-5: Uczestnicy OHP z Elbląga podczas odbywania staży w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery”


Widok zawartości stron Widok zawartości stron