Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu realizowane jest szkolenie z zakresu przedsiębiorczości w ramach Projektu „Odpowiedzialni za przyszłość”.

 

Zostało ono zorganizowane dla młodzieży ze stalowowolskiego 9-17 Hufca Pracy oraz dla młodzieży ze środowiska lokalnego.

W ramach szkolenia młodzież zapozna się:

  • z formami prawnymi oraz z formami opodatkowania (formami rozliczenia) działalności gospodarczej,
  • ze źródłami pozyskania środków na działalność gospodarczą,
  • z kluczowymi elementami biznesplanu (analiza rynku, strategia marketingowa, plan i analiza finansowa, analiza SWOT, prognozy)
  • ze znaczeniem przedsiębiorczości, jej cechami i rolą w świecie biznesu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Oś priorytetowa 7 Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian. Działanie FEPK.07.02 Aktywizacja młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji.

 

Autor tekstu: Beata Gryzło - specjalista ds. rozwoju zawodowego, CEIPM Tarnobrzeg

Autor zdjęć: Kinga Szczęch - pośrednik pracy, MCK Stalowa Wola

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron