Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Szkolimy operatorów koparek

Szkolenia zawodowe to nie tylko możliwość zdobycia praktycznych umiejętności. To przede wszystkim szansa na zdobycie dobrze płatnej i stabilnej pracy. Z tej szansy mogą skorzystać absolwenci OHP z Pisza (Warmińsko-Mazurska WK), którzy uczą się obsługi koparki jednonaczyniowej kl. III pod okiem instruktorów z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu.

Podczas zajęć teoretycznych kursanci zapoznali się z budową koparki jednonaczyniowej, obsługą układów napędowych oraz technologią robót realizowanych koparkami jednonaczyniowymi. Dowiedzieli się też jak stworzyć bezpieczne warunki do pracy, zarówno dla operatora, jak i dla pozostałych osób przebywających na terenie prowadzonych prac.

Obecnie młodzież wykorzystuje zdobytą wiedzę podczas zajęć praktycznych. Oprócz nauki obsługi koparki, uczestnicy poznają zasady przygotowania maszyny do transportu, uczą się wykonywania przeglądów koparek i ich drobnych napraw oraz sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją państwową Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają uprawnienia do wykonywania nowego zawodu.

 

Autor artykułu: Małgorzata Kamińska – spec ds. rozwoju zawodowego i informacji

Zdjęcie nr 1: Absolwenci OHP z Pisza podczas zajęć praktycznych realizowanych w OSZ w Radomiu

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron