Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Topografia kariery- marzenia a realia

Gdy wybieramy się na wędrówkę, najpierw studiujemy mapę. Życie człowieka to ciągła wędrówka. Czasem przydałaby się taka mapa, by nie tylko zaplanować trasę lecz także dojść do wyznaczonego celu.

topografia-kariery_1160.jpg

Kariera to pojęcie bardzo szerokie, które według najnowszych teorii, obejmuje całe życie człowieka. Gdy skupimy się jednak na wymiarze zawodowym, to bardzo łatwo przychodzi nam na myśl chęć i potrzeba zaplanowania także tej przestrzeni życia.

 

Czym jest topografia kariery?

Przyjmijmy, że topografia kariery to właśnie tworzenie mapy swojej kariery zawodowej. Taki plan i jego nakreślenie bywają i proste, i trudne zarazem. Proste, bo każdy ma marzenia. Trudne, bo ograniczają nas realia. Czy te dwa bieguny można jakoś połączyć, czy można nadać im sens?

 

Mapa marzeń

Jak czytamy w literaturze mapa marzeń - mapa celów to pewna idea, która pozwala stworzyć życiowe plany, nakreślić kierunki rozwoju. Jest to narzędzie niezwykle pomocne w określeniu indywidualnej ścieżki kariery. Najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest marzenie i co to jest cel.

Marzenia to nasze pragnienia w odniesieniu do bycia kimś lub posiadania czegoś. A cel to marzenie określone w czasie. Mapa marzeń-mapa celów pozwala na graficzne przedstawienie marzeń i celów danej osoby.

 

Po co kreślić mapę marzeń?

Po pierwsze to ćwiczenie pomaga uświadomić sobie kim jestem, czego chcę i dokąd idę. Po drugie, jest pomocna w ustaleniu życiowych priorytetów. Po trzecie, daje możliwość sprawdzenia, czy nasze plany odznaczają się harmonią. Po czwarte, ułatwia zdanie sobie sprawy z tego, czego chcemy i co jest dla nas ważne. I wreszcie jest planem działania prowadzącym do spełnienia marzeń i realizacji celów.

 

Kiedy robimy mapę marzeń?

Możemy ją stworzyć w jakimś przełomowym momencie życia (początek roku kalendarzowego, urodziny lub gdy odczuwamy taką potrzebę czy pragnienie). Czas jest zawsze dobry, trzeba go tylko znaleźć.

 

Czy mapa marzeń jest narzędziem dobrym dla każdego?

I tu odpowiedź może być zaskakująca. Nie każdy jest gotowy, ma wystarczająca samoświadomość i życiowe doświadczenie, by zmierzyć się z tym projektem. Mapa to instrument, który może służyć wielu osobom, które są gotowe na taki eksperyment.

 

Jak wygląda mapa marzeń?

Na mapę marzeń składa się dziewięć pól. Każde z nich odnosi się do innej sfery życia, która jest oznaczona przez kolory: fioletowy, czerwony, różowy, zielony, biały, niebieski, granatowy, szary i żółty. Pola uzupełnia się elementami, symbolami i napisami.

 

Czy to w ogóle działa?

Żeby zadziałało trzeba uwzględnić kilka czynników: stanięcie w prawdzie o sobie, odważne spojrzenie na swoje życie, danie sobie prawa do bycia sobą. Mapa marzeń mapa-celów pozwala z chaosu życia wyodrębnić porządek, pozwala zweryfikować czy marzenia i cele, które ma dana osoba są rzeczywiście jej wyborami. Ważną zasadą która powinna towarzyszyć jej wykonaniu jest reguła spójności. Polega ona na pozostawaniu w zgodzie ze sobą.

Znawcy tematu - ludzie, którzy profesjonalnie zajmują się pomaganiem innym w stworzeniu mapy, oceniają, że skuteczność tego narzędzia oscyluje w granicach 80%, bo na tyle mamy wpływ na świat.  Czynniki niezależne od nas stanowią 20% (oddziaływanie czynników zewnętrznych).

 

Mapa marzeń pomaga odnaleźć drogę  w życiu, sama niejako staje się tym szlakiem, po którym zdążamy w kierunku naszego marzenia-celu. Topografia kariery nie jest mrzonką lecz decyzją opartą na konfrontacji marzeń z realiami.

 

Autor: Justyna Kądziela, Doradca EURES/EURES Adviser

 

Literatura:

Karina Sęp, Mapa marzeń. Mapa celów, Wydawnictwo Oficynka, Gdańsk 2014.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron