Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Weronika i jej pasje

W kręgu uczestników 11-19 Hufca Pracy w Słupsku znajdują się osoby, które wyróżniają się swoimi niebanalnymi pasjami. Do takich osób należy Weronika Bućko, uczennica trzeciej klasy Szkoły Branżowej „Złoty Fach” w Słupsku. Naukę zawodu odbywa jako sprzedawca w Księgarni w Kępicach.

weronika_1160.png

Nietypowa pasja

Weronika od 2011r. należy do grupy dziewcząt w Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgórach. Od 2018 r. posiada legitymację członkowską młodzieżowej drużyny przy OSP. Za swoje niemałe zasługi jako aktywna działaczka w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej otrzymała Brązową Odznakę MDP. Należąc do grupy młodzieżowej została także opiekunem młodszych w OSP w Podgórach.

 

Sukcesy w zawodach

Nasza podopieczna, chcąc poszerzać wiedzę, wielokrotnie uczestniczy w wykładach i ćwiczeniach praktycznych podczas szkoleń dla opiekunów MDP. Regularnie bierze udział w zawodach strażackich. W 2018 r. jako opiekun drużyny wraz z grupą zajęła pierwsze miejsce w Zawodach Sportowo-Pożarniczych zorganizowanych przez Gminę w Korzybiu oraz drugie miejsce w Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Potęgowie.

 

Aktywność na innych polach

Weronika jest osobą odważną i wrażliwą na krzywdę ludzką. W czasie pobytu w hufcu wspierała kwestę na rzecz 5-osobowej rodziny, której spłonął dom w Podgórach. Środki na rzecz wsparcia tak dotkliwie skrzywdzonej przez los rodziny zbierała zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

Działając równolegle do swoich pasji pożarniczych i strażackich, aktywnie włączyła się w akcje krwiodawstwa i od ponad roku posiada legitymację Honorowego Dawcy Krwi. W ostatnim czasie Weronika przygotowuje się do egzaminu na Ratownika Medycznego.

 

Pasje dają wiedzę i wyzwalają emocje

Uczestniczka działając w drużynie MDP poznała zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej oraz sprzęt będący na wyposażeniu OSP. Nauczyła się zachowania w sytuacjach niecodziennych, od najmłodszych lat wyrobiła w sobie poczucie odpowiedzialności. Nauczyła się opanowania, dyscypliny, a także podniosła swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

Na przykładzie Weroniki potwierdza się teza, że pasje wyzwalają pozytywne emocje i nadają życiu kierunek. Sprawiają, że nabiera ono sensu, jest pozbawione monotonii, często prowadzącej do uzależnień i destrukcyjnych zachowań.  Nasza przyszła absolwentka może być wzorem do naśladowania dla młodszego pokolenia.

 

Autor tekstu: Anna Mularczyk – wychowawca w 11-19 HP w Słupsku

Autor zdjęć: Młodzież z OSP Podgóry

 

 

Zasługi Weroniki i jej drużyny MDP w Podgórach

 

Pamiątkowa fotografia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron