Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Województwo Lubelskie: konkurs "Sprawny w zawodzie"

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu 18 kwietnia odbył się etap wojewódzki konkursu „Sprawny w zawodzie”.

Zgodnie z regulaminem konkursu „Sprawny w zawodzie 2024” wyłoniono zwycięzców konkursu w zawodach fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych oraz wiedzy z zakresu BHP z elementami praca pracy.

 

Uczestnicy konkursu w zawodzie fryzjer musieli rozwiązać test z wiedzy teoretycznej oraz wykonać fryzurę fantazyjną sprawdzającą technikę i inwencję twórczą. Komisja obradująca w następującym składzie: Kamila Tokarska (przewodnicząca komisji), Dominika Janicka, Aneta Kozioł przyznała, że poziom realizacji zadania praktycznego był bardzo wysoki.

Komisja konkursowa wytypowała następujących zwycięzców w zawodzie fryzjer:

I miejsce - Najda Julia, HP Chełm
II miejsce - Widomska Oliwia, HP Kraśnik  
III miejsce - Bożyk Martyna, ECKiW Roskosz

 

W trakcie konkursu w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, młodzież przystąpiła do pisania testu z zakresu wiedzy, następnie pod czujnym okiem komisji - wykonała zadania praktyczne. Ocenie podlegały 4 rezultaty: karta identyfikacji pojazdu, karta weryfikacji nr 1 i nr 2 pojazdu, wykonanie naprawy pojazdu oraz przebieg wykonania weryfikacji stanu płynów eksploatacyjnych, naprawy pojazdu i organizacji stanowiska pracy. Pracę młodzieży oceniali: Maciej Bechta (przewodniczący komisji), Marcin Wołczuk, Andrzej Buczak.

Najlepsi w tej kategorii okazali się:
I miejsce - Szarubka Bartosz, ECKiW Roskosz
II miejsce - Chapski Kamil, HP Kraśnik
III miejsce - Davydiuk Dmytro, OSIW OHP Zamość.

 

Uczestnicy konkursu w zawodzie kucharz najpierw przystąpili do rozwiązania testu z wiedzy teoretycznej, następnie przygotowali 2 zestawy potraw zawierające: zrazy drobiowe duszone z sosem warzywnym, kaszę na sypko oraz schłodzoną surówkę z kapusty pekińskiej wraz z dekoracją.

Zmagania w kategorii kucharz oceniała komisja konkursowa w składzie: Paulina Szalast (przewodnicząca komisji), Ewa Pelc, Renata Kopyść.

Wyniki konkursu:
I miejsce - Andrzejuk Marzena, ECKiW Roskosz
II miejsce - Shpak Svietlana, OSIW OHP Zamość
III miejsce - Głowacki Jakub, HP Puławy

 

Do zmagań w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami prawa pracy przystąpiło 11 uczestników ze wszystkich jednostek OHP z województwa lubelskiego oraz uczestnik z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy z Roskoszy. Młodzież rozwiązywała test składający się z 50 pytań przygotowanych Lubelską WK OHP.  Po dokładnym sprawdzeniu testów komisja konkursowa w składzie: Stanisław Mogielnicki (przewodniczący komisji) i Dominika Jedlikowska wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce - Kuroń Weronika, HP Chełm
II miejsce - Popach Denys, OSIW OHP Zamość

W związku z taką samą liczbą punktów uzyskanych na poziomie III miejsca, odbyła się dogrywka 2 uczestników, którzy wypełnili dodatkowy test. W dogrywce zwyciężyła Strzałek Alicja, HP Łuków.

 

Po zakończeniu konkursu zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu – dyplomy. Ten rodzaj konkursu okazał się dobrym treningiem przed egzaminem zawodowym. Był też okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i integracji młodzieży.

 

Autor tekstu: Dominika Jedlikowska - specjalista ds. kształcenia i wychowania, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron