Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Współpraca z Przedszkolem Miejskim w Słupsku

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP nawiązała współpracę z Przedszkolem Miejskim nr 3 w Słupsku, której celem jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz integracji, synergii w wspólnym kreowaniu przestrzeni społecznej i pożądanych relacji, postaw rówieśniczych podopiecznych Przedszkola.

W związku z powyższym dnia 9 marca 2021 roku w Słupsku Wojewódzki Komendant OHP Anna Staniewicz wspólnie z Dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 3 w Słupsku Iloną Pakos podpisali porozumienie o współpracy, w ramach którego realizowane będą przedsięwzięcia szczególnie w zakresie osiągnięcia takich celów jak:

  • wyrównanie szans rozwoju dzieci i młodzieży, zwłaszcza najsłabszej, znajdującej się w niekorzystnej sytuacji społecznej lub rodzinnej;

  • socjalizacja dzieci i młodzieży;

  • wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności pokonywania własnych słabości, radzenia sobie z porażkami i poczuciem bezsilności;

  • stwarzanie możliwości atrakcyjnych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

  • rozwijanie inwencji dzieci i młodzieży w atmosferze proekologicznej i prozdrowotnej;

  • kształtowanie samodyscypliny, charakteru i współodpowiedzialności;

  • wspieranie rozwoju talentów – dzieci i młodzieży uzdolnionej.

Podpisanie porozumienia poprzedziło spotkanie ze Starostą Słupskim Pawłem Lisowskim, z którym Wojewódzki Komendant OHP Anna Staniewicz wraz z Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP Szymonem Nalepą i Komendantem 11-19 Hufca Pracy w Słupsku Piotrem Wojciechowskim rozmawiali między innymi o współpracy Ochotniczych Hufców Pracy z podległymi starostwu szkołami.

Bardzo dziękujemy i liczymy na owocną współpracę, która przyniesie wymierne korzyści dla dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy również do obejrzenia reportażu „Kanału 6” w Słupsku z konferencji prasowej dotyczącej nawiązania współpracy Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Przedszkolem Miejskim nr 3 w Słupsku.

 

Autor tekstu: Daniel Szymanowski – pełnomocnik ds. komunikacji społecznej i promocji

Autor zdjęć: Szymon Nalepa – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Pomorskiej WK OHP

 

Zdjęcie nr 1: Wspólne zdjęcie po podpisaniu porozumienia

 

Zdjęcie nr 2: Spotkanie ze Starostą Słupskim

 

Zdjęcie nr 3: Konferencja prasowa

 

Zdjęcie nr 4: Konferencja prasowa

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron