Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zakończenie projektu NBP

W dniu 9 czerwca br., w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Tczewie odbyło się podsumowujące projekt pod tytułem „Sukces zaczyna się od grosza – warsztaty z podstaw przedsiębiorczości” realizowanego przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem projektu była poprawa sytuacji osób w wieku 15-18 lat, o zmniejszonych szansach życiowych, poprzez zwiększenie możliwości ich wejścia na rynek pracy. Projekt składał się z kilku różnorodnych etapów, które były prowadzone stacjonarnie.

Z ramienia Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w uroczystości udział wzięli: Komendant Wojewódzki Anna Staniewicz, Alicja Otto i Marta Rychel z Zespołu ds. programów międzynarodowych, przedstawiciele Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie Janusz Więcek Kierownik OSiW w Tczewie, Ewa Michałowska Z-ca Kierownika OSiW w Tczewie, Wojciech Różanowski wychowawca, a za razem opiekun grup projektowych oraz Anna Kreft doradca zawodowy CEiPM w Gdańsku.

Po prezentacjach przedstawiających przebieg założeń i realizację projektu podsumowania oraz wręczenia certyfikatów i bonów dokonał Komendant Wojewódzki Anna Staniewicz.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali bony, jako nagroda, w wysokości 150 zł jako wsparcie młodzieży OHP w rozwój edukacji ekonomicznej. Dodatkowo wyróżnione zostały trzy najlepsze prace (wnioski/biznes plany) w ramach konkursu, za które nagrodzeni uczestnicy OHP otrzymali tablety o zróżnicowanej wartości: 

  • I nagroda tablet o wartości 850 zł – Martyna Gościniak,
  • II nagroda tablet o wartości 650 zł – Karol Zakrzewski,
  • III nagroda tablet o wartości 450 zł – Agnieszka Maza.

Na zakończenie uroczystości Pani Komendant Anna Staniewicz pogratulowała młodzieży wytrwałości w przejściu przez wszystkie fazy realizacji projektu, zaś kadrze podziękowała za zaangażowanie przy realizacji projektu.

Autor tekstu: Alicja Otto – p.o. kierownika Zespołu ds. programów międzynarodowych

Autor zdjęć: Wojciech Różanowski – wychowawca w OSiW w Tczewie

 

Zdjęcie nr 1: Komendant Wojewódzka Anna Staniewicz z laureatami konkursu

 

Zdjęcie nr 2: Zdjęcie grupowe uczestników projektu z kadrą PWK OHP


Widok zawartości stron Widok zawartości stron