Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zawód przyszłości: murarz

2019-01-07

W związku z dynamicznymi zmianami na rynku pracy w ciągu kilku ostatnich lat pojawiły się zawody, w których brak pracowników jest szczególnie widoczny. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w branży budowlanej.

Stale rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników jest spowodowane tzw. „boomem” na rynku budowlanym. Z uwagi na brak „rąk do pracy”, wynagrodzenia w tych zawodach wzrastają. Grupę pracowników, na których zapotrzebowanie stale się zwiększa, stanowią murarze.

Obowiązki i predyspozycje

Osoba wykonująca pracę murarza pracuje głównie przy budowie elementów betonowych, ceglanych oraz gipsowych. Zajmuje się ich łączeniem oraz układaniem. Ponadto murarze pracują w obiektach już wybudowanych, przeprowadzając ich remonty lub odbudowę.

Aby wykonywać pracę murarską, nie jest wymagana obsługa skomplikowanych i specjalistycznych urządzeń, bowiem murarz posługuje się przede wszystkim siłą własnych mięśni oraz prostymi narzędziami ręcznymi (kielnią i młotkiem murarskim). Prace za pomocą urządzeń mechanicznych ograniczają się jedynie do przygotowania zaprawy murarskiej i jej ewentualne dostarczenie na stanowisko wykonywanej pracy1.

Od osoby, która chce w przyszłości wykonywać taki zawód, wymaga się2:

  • ukończenia szkoły o profilu budowlanym (zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła branżowa);
  • posiadania zaświadczenia lekarskiego, poświadczającego dobry stan zdrowia (słuch, wzrok);
  • posiadania siły fizycznej;
  • braku przeciwwskazań do pracy na wysokościach;
  • gotowości do częstej zmiany miejsca zamieszkania;
  • odporności na zmienne warunki atmosferyczne.

O czym pamiętać?

Decydując się na wykonywanie pracy w tym zawodzie, należy pamiętać, że praca ta należy do ciężkich fizycznie. Pracownicy często przenoszą przedmioty w celu organizacji miejsca pracy, budują rusztowania, po których następnie się przemieszczają3. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby osoby zatrudnione na takich stanowiskach były osobami zdyscyplinowanymi i bezwzględnie przestrzegały obowiązujących zasad BHP. Ponadto praca ta wymaga cierpliwości (często polega na powtarzaniu czynności) oraz zręczności.

Każda osoba, pracująca na stanowisku murarza, powinna sprawnie posługiwać się dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi wytycznymi, które dotoczą wykonywania robót.

Zarobki

Zarobki murarzy stale wzrastają. Obecnie, średnia płaca w tym zawodzie wynosi ok. 4 652,00 zł4. Najwięcej pracowników zatrudnionych jest w prywatnych firmach. Obsługują zarówno małe, lokalne budowy jak i duże o wiele większym znaczeniu dla miasta bądź regionu.

Autor: Justyna Kamińska

Źródła:

1W. Martinek, N. Ibadov, Murarstwo i tynkarstwo, WSiP, S.21

2E-gospodarka.pl, Murarz, http://www.praca.egospodarka.pl/121482,Murarz,1,114,1.html

3W. Martinek, N. Ibadov, op.cit., s. 21-22.

4Raport Płacowy, który powstał w wyniku badania przeprowadzonego przez Advisory Group TEST Human Resources


Widok zawartości stron Widok zawartości stron