Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wymarzony zawód – jak go zdobyć?

Etapem obowiązkowym nauki każdego ucznia jest szkoła podstawowa i gimnazjum. Na tym etapie nauki młody człowiek często nie zastanawia się nad tym, kim chciałby być, a tym bardziej, jakie szkoły należy ukończyć, aby zdobyć zawód, który w przyszłości okaże się być tym „wymarzonym”.

Szkoła podstawowa – 6 klas, których poszczególne zdobywanie wywołuje uśmiech na twarzy dziecka a przede wszystkim rodzica, zwłaszcza jeżeli towarzyszu mu wyróżnienie za dobre wyniki i wzorowe zachowanie. Całość wieńczy pierwszy egzamin podsumowujący naukę na poziomie podstawowym. Kolejny ważny etap nauki to gimnazjum, w którym nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem gimnazjalnym. Egzamin jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń kończący szkołę. Wynik egzaminu jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

W życiu zdarzają się jednak różne sytuacje i wielu młodych ludzi, po ukończeniu gimnazjum, nie wie gdzie dalej kontynuować naukę i jaki wybrać zawód. Jedną z możliwości dalszego kształcenia jest nauka
w szkole zawodowej, która pozwala zdobyć konkretny zawód.
W zależności od zainteresowań i predyspozycji młody człowiek wybiera dziedzinę, która go interesuje.
Zasadnicza szkoła zawodowa daje duże możliwości
 

Ochotniczy Hufiec Pracy w Strzelinie organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w następujących kierunkach: stolarz, piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, murarz-tynkarz, elektryk, ogrodnik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz elektromechanik. Uczniowie uczą się zawodu bezpośrednio na stanowisku
pracy w 30 zakładach pracy z terenu powiatu strzelińskiego. Nauka w szkole zawodowej trwa obecnie trzy lata. Każdy uczeń – pracownik młodociany podpisuje umowę o pracę z danym zakładem pracy na ten czas. Ze względu na niepełnoletność, rodzic swoim podpisem musi wyrazić zgodę na podjęcie przez młodego człowieka przygotowania zawodowego. Uczniowie oczywiście oprócz zajęć praktycznych uzupełniają wiedzę ogólną na zajęciach teoretycznych w szkole. W klasie pierwszej i drugiej zajęcia teoretyczne trwają trzy dni w tygodniu, a dwa dni zajęcia praktyczne. W trzeciej klasie młodzież aż cztery dni w tygodniu uczy się zawoduu pracodawcy, a jeden dzień w tygodniu odbywa naukę teoretyczną w szkole.

Pracownik młodociany oprócz zdobywania umiejętności praktycznych otrzymuje także niewielkie wynagrodzenie. Nauka zawodu wlicza się do stażu pracy. Za wykonywaną pracę uczestnicy otrzymują wynagrodzenie, które według określonych w Kodeksie Pracy stawek uczniowskich wynosi od 4% do 6% przeciętnego wynagrodzenia. Po trzech latach nauka zawodu młody człowiek przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego, który jest potwierdzeniem zdobytych przez niego kwalifikacji. Zdany egzamin będzie stanowił ważny atut przy poszukiwaniu pracy.
 Coraz więcej uczestników po ukończonej praktycznej nauce zawodu otrzymuje propozycję stałej pracy w danym zakładzie. Sugerując wybór szkoły zawodowej, daje się możliwość wejścia na rynek pracy
w stosunkowo krótkim czasie. Młody człowiek zdobywa konkretny zawód, pozwalający mu podjąć pracę i usamodzielnić się. Po zakończeniu nauki zawodu młodzież nadal może kontynuować naukę, będąc już
w posiadaniu ważnego doświadczeniai zawodu.


Autor: Sabina Abrahamowicz –  st. wychowawca HP – 1-63 w Strzelinie

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron