Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Krystian, który został dekarzem

2022-07-12

Chcielibyśmy przedstawić wam losy naszego absolwenta Krystiana. Mamy nadzieję, że będą one inspiracją i pokażą, że warto uczyć się i zdobyć zawód w Ochotniczych Hufcach Pracy.

W szkole aktywy i zaangażowany

Krystian jest młodym człowiekiem, który ukończył w 2020 roku w 11-5 Hufcu Pracy w Lęborku szkołę podstawową z przyuczeniem do zawodu dekarz. Krystian zdobył tytuł Absolwenta Roku OHP naszej jednostki i III miejsce podczas etapu wojewódzkiego. A to wszystko ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję oraz duże zaangażowanie w życie hufca, działalność samorządową i udział w akcjach, a także inicjatywach prospołecznych.

To właśnie jego zaangażowanie w działalność charytatywną i wolontariat był wzorem dla innych uczestników w Hufcu Pracy w Lęborku.

 

A co obecnie?

Obecnie Krystian kontynuuje edukację w liceum zaocznym i pracuje w wyuczonym zawodzie jako dekarz w firmie Dachmur z Sierakowic, w której był młodocianym pracownikiem. Krystian posiada umowę na czas nieokreślony i nie jest już pomocnikiem dekarza, a samodzielnym specjalistą, cenionym przez pracodawcę.

 

A co w przyszłości?

Celem Krystiana jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego, a następnie zdobycie tytułu mistrza w zawodzie dekarz, co umożliwi mu w przyszłości założenie własnej firmy i kształcenie uczniów w wyuczonym przez siebie zawodzie.

 

Autor: Sylwia Kalamaszek

Autor zdjęcia: Krystian Wilszewski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron