Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroniczna forma składania wniosków o refundację

 

Od stycznia 2023 roku istnieje możliwość skorzystania z elektronicznej formy składania wniosków realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Elektronicznie można wnioskować zarówno o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych, jak również o zwrot poniesionych kosztów (wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych).

Do złożenia wniosków niezbędne jest korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Aby skorzystać z elektronicznej formy składania wniosków, wystarczy wejść na stronę: e-refundacja.ohp.pl do panelu pracodawcy i założyć konto, a następnie uzupełnić i przesłać wniosek zgodnie z prezentowanymi wskazówkami.

 

Logowanie do serwisu e-refundacji możliwe jest również poprzez profil zaufany (login.gov.pl), należy jednak pamiętać, aby wysyłane elektronicznie dokumenty były podpisane podpisem kwalifikowanym.

 

W razie problemów lub wątpliwości podczas korzystania z e-refundacji, zapraszamy do skorzystania z instrukcji użytkownika zawierającej zrzuty ekranów z komentarzami do każdego kroku.

E-refundacja ułatwi Państwu proces otrzymania refundacji bez konieczności udawania się do jednostki OHP.