Lubelskie Lubelskie

Oferta zawodów

W Ochotniczych Hufcach Pracy możesz wybrać dla siebie zawód w 61 specjalnościach.

Kształcenie zawodowe może odbywać się w jednostkach OHP na terenie całego kraju.

Najchętniej wybierane zawody przez dziewczęta to: fryzjer, sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz.

Chłopcy natomiast najchętniej wybierają takie zawody jak: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz, lakiernik, elektryk.

W panelu bocznym znajdują się aktualne oferty kształcenia zawodowego w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania w poszczególnych województwach.