Lubelskie Lubelskie

OFERTA ZAWODÓW

W OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY MOŻESZ WYBRAĆ DLA SIEBIE ZAWÓD W 61 SPECJALNOŚCIACH.

Kształcenie zawodowe może odbywać się w jednostkach OHP na terenie całego kraju.

Najchętniej wybierane zawody przez dziewczęta to:

  • fryzjer,
  • sprzedawca,
  • kucharz,
  • cukiernik,
  • piekarz.

Chłopcy natomiast najchętniej wybierają takie zawody jak:

  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • kucharz,
  • lakiernik,
  • elektryk.

W panelu bocznym znajdują się aktualne oferty kształcenia zawodowego w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania w poszczególnych województwach.