Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Gdzie po dotacje na firmę w 2023 roku?

2023-09-20

Myślisz o założeniu własnej firmy, ale brakuje ci części potrzebnej kwoty na start? Sprawdź w naszym tekście, jakie są możliwości otrzymania bezzwrotnych środków na prowadzenie działalności. Przy okazji przeczytasz kilka refleksji na temat prowadzenia własnej firmy.

Prowadzenie własnej firmy może być dla młodego człowieka (i nie tylko) alternatywą dla pracy na etacie. Niesie ono za sobą wiele korzyści, jak chociażby brak wewnętrznej kontroli (sam sobie szefem i pracownikiem), nienormowany czas pracy, całkowitą swobodę nad rozwojem firmy (a co za tym idzie i samego siebie) i w końcu pracę tylko na własny rachunek.

Kłamstwem byłoby jednak twierdzenie, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej to same plusy. Do głównych problemów osób parających się takim zajęciem zaliczyć można dużą odpowiedzialność (za funkcjonowanie przedsięwzięcia, wszelkie niedociągnięcia, błędy pracowników itd.), a przez to stres i ryzyko, które występują nierzadko niezależnie od naszych działań (np. na skutek zmiany polityki państwa, błędów pracowników itp.).

Niebagatelny kłopot stanowią również problemy związane z finansowaniem przyszłego przedsięwzięcia.

 

Kiedy założyć własną firmę?

Nie istnieje idealny wiek dla rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dla jednych będzie to wczesna młodość (za którą przemawia większa odwaga, chęć podejmowania ryzyka, otwartość, świeżość spojrzenia, brak niewłaściwych przyzwyczajeń itp.), dla innych wręcz przeciwnie – wiek bardziej dojrzały (gdzie zaletą jest znajomość rynku, większe doświadczenie, chłodny osąd sytuacji itp.).

 

A może dofinansowanie?

Nieważne jednak, kiedy zdecydujemy się na prowadzenie własnej firmy, bo najprawdopodobniej każdy borykać się będzie z powszechnym problemem przyszłego przedsiębiorcy, czyli z brakiem pieniędzy na start (lub ich niewystarczającą ilością).

Pominąwszy wszelkie pożyczki i kredyty, o które każdy człowiek spełniający warunki może się ubiegać w banku, na szczególną uwagę zasługują dotacje, czyli bezzwrotne środki, które można uzyskać na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 z dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej każdy obywatel Rzeczypospolitej na terenie całego kraju obecnie może skorzystać jedynie w Powiatowych Urzędach Pracy. Co prawda poszczególne Lokalne Grupy Działania oferują również takie wsparcie, jednak nie są one dostępne dla wszystkich, a o ich przyznaniu decyduje przede wszystkim miejsce zamieszkania (tereny wiejskie). 

 

PUP pomoże

Natomiast, niezależnie od tego gdzie mieszkasz, możesz skorzystać z dotacji pochodzących z Powiatowych Urzędów Pracy. Są one najprostszą i najszybszą metodą pozyskiwania pieniędzy na firmę. Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły albo w wyznaczonych przez dany PUP terminach. Wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (w 2023 roku jest to kwota około 25 000 zł). O pieniądze ubiegać się mogą osoby mające status bezrobotnych, czyli zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Warunki do spełnienia

Spełnić należy szereg warunków, które określone są w szczegółowym regulaminie dostępnym w urzędzie. Najważniejsze z nich to niekaralność, nie posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie otrzymanie wcześniej bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy i inne. Pieniądze, o które bezrobotny się ubiega, można przeznaczyć przede wszystkim na środki trwałe konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej (maszyny, narzędzia, meble itd.), koszty remontu lokalu, reklamę czy zakup samochodu ciężarowego(do określonej kwoty) i inne. 

 

Przygotuj wniosek

Po spełnieniu powyższych warunków wystarczy wypełnić i złożyć znormalizowany, dostępny na stronach PUP, wniosek, który jest do pewnego stopnia skróconym (bardzo) biznesplanem i czekać na decyzję. W razie problemów doradcy zawodowi zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy służą pomocą w jego wypełnianiu i w innych kwestiach związanych z problematyką zakładania własnej działalności gospodarczej.

Po upływie maksymalnie trzydziestu dni (zazwyczaj o wiele wcześniej) otrzymujemy odpowiedź i gdy jest ona pozytywna możemy przystępować do realizacji zaakceptowanego biznesplanu. Zdecydowanie plusem dotacji z PUP jest szybkość i brak skomplikowanych formalności związanych z procesem ubiegania się o pieniądze.

 

Nie chcę nikogo przekonywać do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ponieważ z jednej strony nie jest to wcale rzecz taka łatwa (gdyby była, większość ludzi prowadziłaby własne firmy), z drugiej jednak nie demonizowałbym tego, bo nie taki diabeł straszny, jakim go malują (w końcu spora część społeczeństwa się tym zajmuje). Każdy człowiek indywidualnie powinien się z tym problemem zmierzyć, przeanalizowawszy swoje predyspozycje i chęci do wykonywania tego typu aktywności zawodowej.

 

Autor: Paweł Bonarek, doradca zawodowy MCK Dębica


Widok zawartości stron Widok zawartości stron