Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Pośrednik pracy – jak może pomóc twojemu dziecku?

2023-09-18

Pośrednik pracy to nie tylko osoba udzielająca informacji na temat dostępnych ofert pracy. Obecnie pośrednik pracy staje się niejednokrotnie dobrym partnerem na drodze do znalezienia najlepszego kandydata do pracy i jednocześnie jest mentorem w poszukiwaniu najlepszej drogi rozwoju kariery zawodowej dla młodego człowieka, opartej na aktualnych trendach rynku pracy.

Czym zajmuje się pośrednik pracy?

Profesjonalny pośrednik pracy ma realny wpływ na podejmowane przez człowieka decyzje zawodowe i edukacyjne. Będąc osobą tzw. pierwszego kontaktu, wspiera swojego klienta w dokonywanych przez niego wyborach dotyczących zarówno miejsca pracy i stanowiska, jak i ewentualnej potrzeby skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego lub innej specjalistycznej pomocy.

Zaangażowanie pośrednika pracy przedkłada się zatem na efekt w postaci możliwie najlepszej i przede wszystkim kompleksowej pomocy, którą otrzyma młody człowiek, nawet w sytuacji, gdy sam początkowo nie potrafi dokładnie zdefiniować swoich potrzeb zawodowych i edukacyjnych.

Osoba pracująca na stanowisku pośrednika pracy w swoich czynnościach nie ogranicza się jedynie do wydawania „namiarów” na pracodawców, lecz kierując się dobrem swojego klienta, dokonuje researchu jego potrzeb na podstawie informacji zawartych w słowach oraz emocjach.

 

Jak wygląda pośrednictwo pracy w OHP?

Pośrednicy pracy pracujący Ochotniczych Hufcach Pracy największy nacisk kładą na współpracę z młodzieżą. Jest to bardzo wdzięczna grupa odbiorców usług, szczególnie potrzebująca wsparcia w poszukiwaniu informacji o wolnych miejscach pracy, aktualnych trendach na rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami potencjalnych pracodawców.

Z uwagi na wiek odbiorców praca pośrednika pracy wiąże się z wieloma wyzwaniami związanymi z pracą w środowisku osób młodych, umiejętnością dostosowania przekazu do zmieniających się kanałów komunikacji oraz usług będących odpowiedzią na ich aktualne potrzeby.

Pośrednicy codziennie spotykają się z wieloma ludźmi, którym udzielają informacji o rynku pracy, aktualnych ofertach pracy, ale także motywują  ich do podjęcia zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Niejednokrotnie zapraszają swoich klientów do udziału w giełdach pracy oraz kiermaszach ofert pracy, które organizują celem ułatwienia kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Udział w takich wydarzeniach pozwala młodym osobom na bezpośredni kontakt z pracodawcą oraz wstępną rozmowę kwalifikacyjną.

Pośrednika pracy można spotkać nie tylko w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP, ale również w trakcie w dni otwartych w szkołach, konkursów oraz zajęć z tematyki rynku pracy realizowanych w szkołach, a także w trakcie targów pracy.

 

Pośrednik pracy dla twojego dziecka – kiedy warto?

Kiedy warto, by twoje dziecko skorzystało z usług pośrednika pracy w OHP? Oczywiście wtedy, kiedy poszukuje pracy. Ważne, że w tym celu musi mieć przynajmniej 15 lat. Inny powód korzystania z pośrednictwa pracy, to np. brak pewności, czy wybrany zawód najlepiej pokrywa się z zadaniami zawodowymi, które młody człowiek chciałby wykonywać w przyszłości.  

 

Pośrednictwo pracy prowadzą w OHP centra edukacji i pracy młodzieży (CEiPM) poprzez młodzieżowe biura pracy (MBP) oraz młodzieżowe centra kariery (MCK).

 

Znajdź najbliższą jednostkę OHP w naszej wyszukiwarce, by dowiedzieć się, gdzie w twojej okolicy można skorzystać z usług pośrednika pracy.

 

 

Autor: Anna Stokłosa


Strefa rodzica Strefa rodzica