Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Pracownik młodociany na rynku pracy. Trudności i wyzwania

2023-10-18

Kodeks pracy określa pracownika młodocianego jako osobę między 15 a 18 rokiem życia. Obecnie osoby niepełnoletnie są coraz chętniej zatrudniane przez pracodawców. Jakie trudności i wyzwania mogą się z tym wiązać? Sprawdź w naszym tekście.

Jakie trudności mogą się pojawić?

Wszystko zależy od rodzaju pracy, którą ma do zaoferowania pracodawca. Warto zaznaczyć, że w przypadku przygotowania zawodowego musi być zawarta umowa o pracę.

Młodą osobę, która dopiero zaczyna swoją przygodę z rynkiem pracy, chronią konkretne przepisy. Mówią one m.in. o tym, że osoba niepełnoletnia nie może pracować w nocy (między 22 a 6), a praca, którą będzie wykonywać, powinna być bezpieczna dla jej życia i zdrowia.

Kolejna ważna rzecz to czas pracy. Młodociani nie mogą być zatrudniani w wymiarze większym niż 8 godzin na dobę, a w przypadku osób do 16 lat, niż 6 godzin. Czas ich pracy nie może także kolidować z rozkładem zajęć szkolnych.

 

Kiedy pracodawca nie może podpisać umowy?

Pracodawca nie może podpisać umowy, jeśli pracownik nie ma aktualnych badań lekarskich, które stwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych. Obowiązkowa jest też zgoda rodzica lub opiekuna prawnego osoby nieletniej.

 

Czy można podpisać z młodocianym umowę cywilnoprawną?

Można podpisać umowę cywilnoprawną z pracownikiem młodocianym. W przypadku umowy-zlecenia młodociani poniżej 16 r.ż. mogą wykonywać prace zarobkowe wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową (art. 3045 Kodeksu pracy). Wykonywanie prac lekkich przez młodocianych w innych branżach możliwe jest tylko w przypadku zatrudnienia ich na umowę o pracę.

 

Czy warto zatrudnić osobę niepełnoletnią?

Z zawarciem umowy o pracę z pracownikiem młodocianym, podobnie jak w przypadku osoby pełnoletniej, związane są koszty, które musi pokryć pracodawca. W przypadku przygotowania zawodowego dużym plusem jest to, że można złożyć wniosek o refundację kosztów wynagrodzenia oraz odprowadzonych składek ZUS.

Jeśli pracodawca faktycznie zaangażuje się i nauczy młodą osobę konkretnego zawodu, zyska wykwalifikowanego pracownika, a w dalszej przyszłości specjalistę, z którym może nawiązać długofalową współpracę.

 

Nauka i praca

Łączenie pracy z nauką ma wiele plusów. Uczy przede wszystkim systematyczności, odpowiedzialności i samodzielności. Pierwsze doświadczenia zawodowe rozwijają szereg kompetencji i z pewnością ułatwiają start w dorosłe życie.

 

Autor: Joanna Bogucka

Źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00103#1

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/dz-9

Widok zawartości stron Widok zawartości stron