Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Praktyka absolwencka a staż – sprawdź różnice

2021-09-17

Chcesz zdobyć doświadczenie i zastanawiasz się nad odbyciem praktyki lub stażu? Sprawdźcie jakie są zasady i o czym warto pamiętać.

Praktyka absolwencka i staż cieszą się coraz większą popularnością. Jest to świetna okazja do zdobycia doświadczenia, a w przypadku pracodawcy szansa na znalezienie pracownika. Jeśli stażysta lub praktykant sprawdzi się, może zostać w firmie na dłużej.

Jakie są zasady praktyki i stażu? Sprawdź poniżej.

Kto może odbywać praktyki absolwenckie i jak długo?

O praktykę absolwencką może starać się osoba, która:

 • ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową,
 • w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat,
 • umowa o praktyki absolwenckie może trwać maksymalnie trzy miesiące.

Ważne!
Jeżeli ten sam pracodawca podpisze z tobą kolejną umowę, może ona trwać łącznie tylko przez wymieniony okres.

O czym warto pamiętać?

 1. Praktyka może być odpłatna lub nieodpłatna. Maksymalne wynagrodzenie dla umów odpłatnych to dwukrotność płacy minimalnej (aktualna kwota brutto 5600 zł).
 2. Maksymalny wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.
 3. Jako praktykant nie podlegasz ubezpieczeniom zdrowotnym i społecznym.
 4. Umowę o praktykę absolwencką można zakończyć w każdej chwili, ale tylko pod warunkiem, że nie otrzymujesz za nią wynagrodzenia. Tygodniowy okres wypowiedzenia obowiązuje tylko w przypadku płatnych umów.
 5. Podstawą prawną praktyk absolwenckich jest ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Firma, która przyjmuje praktykanta musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiednią odzież ochronną – jeśli wymaga tego stanowisko pracy.

Po zakończonych praktykach (na twój wniosek) pracodawca powinien wystawić zaświadczenie.

Staż

Staż oferowany jest  przez urząd pracy zgodny z miejscem twojego zameldowania.

Jak dostać się na staż i jak długo może trwać?

Musisz być osobą pełnoletnią, niepracującą i zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku osób do 30. roku życia maksymalnie 12 miesięcy.

Co warto wiedzieć?

 1. Umowa o staż zawierana jest między pracodawcą a urzędem pracy. Za odbyty staż przysługuje ci comiesięczne stypendium, które wypłaca urząd. W związku z tym pracodawca nie ponosi żadnych kosztów. Według obowiązujących stawek wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych (czyli 1440 zł brutto).
 2. Podstawą prawną jest ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 53).
 3. Jako stażysta podlegasz ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym i zachowujesz status bezrobotnego.
 4. Masz prawo do urlopu wypoczynkowego: 2 dni wolne na każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.
 5. Maksymalny wymiar czasu pracy, podobnie jak na praktyce, wynosi 40 godzin tygodniowo.

 

Źródła:

 • https://www.pollub.pl/pl/news/get/id/8438
 • https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/3004904,Praktyki-absolwenckie-zasady-dla-kogo.html
 • https://zielonalinia.gov.pl/-/czym-rozni-sie-praktyka-absolwencka-od-stazu-24673
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa  z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron