Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Zawody przyszłości, czyli kto znajdzie pracę za 10-20 lat?

2023-01-18

Zawodami przyszłości możemy określić te profesje, w których w perspektywie bliższej (5-10 lat) lub bardziej odległej (10-30 lat) prawdopodobnie będą generowane miejsca pracy. Sprawdź, jakie to będą zawody – może warto związać swoją przyszłość z którąś z tych branż?

Zjawisko powstawania nowych zawodów jest nieodwracalnie związane ze schyłkiem, zanikaniem lub w najlepszym wypadku przekształcaniem niektórych obecnie występujących profesji.

Nazw przyszłych zawodów często jeszcze nie znamy. Łatwiej można określić branżę, w której się pojawią niż konkretnie nazwać sam zawód.

 

Poniżej kilka przyszłościowych branż wraz z przykładami zawodów, na które z pewnością będzie zapotrzebowanie w przyszłości.

 

Telekomunikacja

Jest wiele czynników, które determinują wyłanianie się nowych zawodów. W powszechnej świadomości, zwłaszcza ludzi młodych, oczywistym czynnikiem jest rozwój technologiczny. Nastolatkowie dzisiaj nie mogą uwierzyć, że istniał kiedyś świat bez telefonów komórkowych. Takie terminy jak „telegram”, „fax”, a często i „list” czy „widokówka” to dla nich już przeszłość wręcz prehistoryczna. Te nazwy poznają już tylko z podręczników lub literatury. Tak więc, z pewnością branża telekomunikacyjna obecnie jest uważana za jedną z dynamiczniej rozwijających się i tu z pewnością powstanie jeszcze sporo nowych zawodów i miejsc pracy.

 

Technologia

Rozwój technologiczny determinuje zmiany praktycznie w każdej dziedzinie życia. Jest to medycyna i cała branża IT, ale także transport czy handel. Już dzisiaj nikogo nie dziwi np.: e-chirurg, wykonujący zabiegi na odległość z użyciem specjalistycznych robotów, czy sklep z kasami samoobsługowymi.

 

Zupełnie nową dziedziną zawodową w zakresie rozwoju technologii są wszelkie zawody związane z „podbojem” kosmosu. To już nie tylko astronauci, konstruktorzy rakiet czy specjaliści naziemnej obsługi lotów kosmicznych, ale też kosmiczny farmer (space farmer) czy inżynierowie górnictwa pozaziemskiego.

 

Zawody związane z demografią

Kolejnym czynnikiem determinującym powstawanie nowych zawodów jest demografia. Długość życia ludzkiego rośnie, wzrasta liczba seniorów, paradoksalnie rozwój medycyny sprawia również, że wzrasta liczba osób wymagających opieki/pomocy (osoby z niepełnosprawnością). Tak więc wszystkie zawody z szeroko rozumianej branży medycznej, opiekuńczej, technologii medycznej będą się rozwijały i generowały miejsca pracy. Już teraz pojawiają się zawody zupełnie dotąd nieznane np.: End of Life Planner (terapeuta końca życia) czy menedżer śmierci cyfrowej.

 

Styl życia i trendy

Następną przesłanką do tworzenia się oraz generowania nowych miejsc pracy są styl życia i trendy. Od kilku lat obserwuje się m.in. zainteresowanie tzw. zdrowym stylem życia. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju trenerów, dietetyków czy doradców personalnych. Ruch no-waste wykreował zawód garbage designer (projektant śmieci), e-sportsmen czy projektanta hybrydowej rzeczywistości (MR Journey Designer). Ze stylem życia powiązane są też takie zawody, jak: analityk trendów rynkowych (cool hunter), Influencer czy youtuber.

 

Sprawdź, jaki zawód przyszłości możesz zdobyć bez pójścia na studia: Zawody przyszłości bez wykształcenia wyższego.

 

Ekologia

W rozważaniach o zawodach przyszłości trudno pominąć też czynnik szeroko rozumianej ekologii i możliwości z tym związanych. To już nie tylko specjalista ochrony środowiska, biotechnolog czy specjaliści systemów energetyki odnawialnej (choć oczywiście ciągle są to zawody z przyszłością), pojawiają się już jednak takie zawody, jak: rewilder (powrót do dzikości), pielęgniarz drzew (arborysta) czy hodowca owadów.

 

Każdy nowy zawód czy też obszar zawodowy przyczynia się do powstawania/rozwoju kolejnych

I tak e-chirurg czy górnik pozaziemski nie mógłby pracować bez odpowiedniego sprzętu, a więc muszą być  konstruktorzy, robotycy, automatycy, elektronicy, programiści itd.. Ktoś też musi taki sprzęt wyprodukować, naprawiać, serwisować, a na końcu zutylizować. Jak widać potrzebni są więc specjaliści o różnym poziomie wykształcenia, umiejętności i wiedzy.

 

Jak zaplanować przyszłość zawodową?

Planując swoją przyszłość zawodową musimy powiązać swoje zasoby (zainteresowania, predyspozycje, umiejętności, czynniki psycho-fizyczne itp.) oraz rynek pracy. Po drodze jest jeszcze wykształcenie, a więc wybór drogi edukacyjnej.

 

Obecnie mówi się o kształceniu całożyciowym, ustawicznym lub permanentnym. Jedna szkoła czy kurs mogą już nie wystarczyć, aby utrzymać się na rynku pracy. Stały rozwój jest obecnie nieodłącznym elementem życia zawodowego człowieka. Nie bez powodu wskazuje się, że w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, jakiej obecnie doświadczamy, oprócz wykształcenia formalnego ważne są kompetencje nabyte podczas kursów, szkoleń, warsztatów czy samokształcenia.

 

Przeczytaj więcej o tym, jak dobrze wybrać zawód.

 

W całej historii społecznego podziału pracy, czyli wyodrębniania się zawodów, nie było aż tylu możliwości realizowania się zawodowego, jak obecnie. Z tego samego powodu można też powiedzieć, że nigdy nie było to aż tak trudne, jak dzisiaj. Tym bardziej, że pierwszych wyborów młodzi ludzie muszą dokonać już w wieku 14-15 lat, gdzie zainteresowania zawodowe dopiero się kształtują.

 

Autor: Renata Bech – doradca zawodowy

 

Źródła:

  1. https://mapakarier.org/paths?ins=true&futurejob=true
  2. https://www.gowork.pl/poradnik/3/kariera/poszukiwane-zawody-w-polsce-20202021-co-zmienila-pandemia
  3. https://interviewme.pl/blog/zawody-przyszlosci-najbardziej-poszukiwane
  4. https://www.praca.pl/poradniki/warto-wiedziec/zawody-przyszlosci-2020-2030_pr-3546.html
  5. https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/article4360675.ece
  6. https://www.magazynrekruter.pl/data-scientist-zawod-przyszlosci/
  7. http://zmianazawodowa.pl/wiedza/zmiana-zycia-i-pracy/297-zawody-przyszlosci-co-nas-czeka-za-20-lat
  8. http://umiejetnosci2030.pl/

Widok zawartości stron Widok zawartości stron