Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Bezpłatne szkolenie w Szczecinie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i książeczką zdrowia.

Szkolenie gwarantuje nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi klienta, obsługi kas fiskarnych, zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Program szkolenia:

 

36h zajęć teoretycznych, 24 h zajęć praktycznych


Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

  • osoby w wieku 18 - 25 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych, przynależność do grupy NEET
  • badania lekarskie

 

Termin i miejsce:

05.06.2017 - 30.06.2017 r.

kontakt: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Szczenie, al. Papieża Jana Pawła II 50

tel. 91 433-36-17

Zajęcia teoretyczne zostaną przeprowadzone w siedzibie MCK Szczecinie.

Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone w miejscu wyznaczonym przez firmę szkoleniową.

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron