Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

CEiPM w Pile współorganizatorem Targów Pracy

Ogromne znaczenie Targów Pracy w funkcjonowaniu rynku pracy dostrzegły władze miasta Piły. Działający od trzech lat Inwestpark Piła – Inkubator przedsiębiorczości, będący spółką skarbu państwa nadzorowaną przez Prezydenta Miasta Piły od 2014 roku organizuje targi pracy i przedsiębiorczości. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest nowa prezes spółki piastująca tę funkcję od końca 2013 roku. CEiPM w Pile jest zapraszane i uczestniczy w każdej edycji tych targów.

Do III Pilskich Targaów Przedsiębiorczości i Pracy  zostaliśmy zaproszeni  jako współorganizatorzy. Targi odbędą się w dniach 27 – 28 marca bieżącego roku.  Na roboczym spotkaniu, które odbyło się 15 stycznia 2015 roku w siedzibie Inwestparku wspólnie ustaliliśmy, że pierwszy dzień targów będzie nosił nazwę „ Dzień młodych" i głównym wystawcą będzie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Pile wraz z Cechem Rzemiosł Różnych w Pile. Nasza oferta skierowana będzie do młodzieży gimnazjalnej chcącej kontynuować naukę zdobywając zawód, czy to w szkole zawodowej, czy to w ramach przyuczenia do zawodu w Ochotniczych Hufcach Pracy. W scenariuszu zawarte będą takie elementy jak emisja filmu o zawodach rzemieślniczych w tym zanikających, przedstawienie rzemieślników – mistrzów nauczycieli zawodu. Młodzież odwiedzająca targi będzie mogła porozmawiać z właścicielami firm, ze starszymi kolegami, którzy aktualnie uczą się zawodu, a także z doradcami zawodowymi. Rzemieślnicy nie tylko będą służyli dobrą radą, ale również prezentować będą swoje wyroby i narzędzia do codziennej pracy. Wzorem lat ubiegłych, bo CEiPM OHP w Pile i Cechy Rzemiosł Różnych od kilku lat organizują takie targi w Pile, Złotowie, Wągrowcu i Chodzieży, rzemieślnicy zadbają o atrakcyjność swoich stoisk. Swoją ofertę przedstawią: murarz, hydraulik, mechanik samochodowy, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, stolarz, elektryk, fryzjer, kosmetyczka, krawiec, zegarmistrz, złotnik, rusznikarz, kominiarz, sprzedawca, piekarz, cukiernik. CEiPM na sześciu stanowiskach przedstawiać będzie oferty pracy, propozycje uczestnictwa w projektach, prowadzić doradztwo i poradnictwo zawodowe pod kątem wyboru zawodu oraz w zakresie innych elementów pozwalających młodym ludziom wchodzić we współczesny rynek pracy. Duża wiedza pracowników Ochotniczych Hufców Pracy uzupełniona bogatą ofertą materiałów pomocniczych będzie solidnym, merytorycznym  pakietem wsparcia uczestników targów.
Zaproszenie CEiPM OHP w Pile do organizacji tych prestiżowych targów subregionu pilskiego jest wynikiem dotychczasowego budowania wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy w rejonie działania Centrum.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron