Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Dokumenty aplikacyjne bez tajemnic!

Co to jest CV? Jak przygotować profesjonalne CV? Jakie są wymagane dokumenty aplikacyjne? Jak powinna wyglądać zawartość listu motywacyjnego? Czego oczekują pracodawcy? Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Vademecum poszukującego pracy – tu znajdziesz wszystkie odpowiedzi.

List motywacyjny i CV to podstawowe dokumenty, które należy przygotować, gdy poszukujemy zatrudnienia. Są one wizytówką, pierwszymi informacjami, jakie przekazujemy potencjalnemu pracodawcy. Od tego, jak przygotujemy CV i list motywacyjny zależy, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną i weźmiemy udział w procesie rekrutacji. Przygotowanie profesjonalnych, rzeczowych i przekonujących dokumentów to nie lada umiejętność – pierwsza ważna kompetencja, którą należy się wykazać gdy staramy się o pracę.

CV, to skrót od Curriculum Vitae (z języka łacińskiego: przebieg życia), to po prostu życiorys zawodowy, czyli opis doświadczeń, edukacji, posiadanych umiejętności oraz zainteresowań. Jest to dokument formalny, którego przygotowanie wymaga uwzględnienia kilku zasad. Należy pamiętać, aby podczas przygotowywania CV zwrócić uwagę na zawartość i formę prezentowanego dokumentu. Poprawnie sformułowane CV powinno zawierać następujące sekcje: dane personalne (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, zdjęcie), wykształcenie (w tej sekcji powinny się znaleźć: czas trwania nauki, nazwy ukończonych szkół, uzyskany tytuł zawodowy lub naukowy, zawód lub specjalność), doświadczenie (okres zatrudnienia, pełną nazwę firmy, zajmowane stanowisko, podstawowy zakres obowiązków), umiejętności (obsługa komputera, znajomość języków obcych, posiadane prawo jazdy, itp.), kursy, szkolenia, dodatkowe kwalifikacje (w tej części opisujemy wszystkie szkolenia, posiadane uprawnienia i dodatkowe kwalifikacje istotne dla stanowiska, o które się ubiegamy), zainteresowania (wypełniając tę cześć należy zwrócić uwagę, aby zainteresowania nie były w całkowitej sprzeczności z wymaganiami na danym stanowisku). Tych sześć komponentów sprawi, że sporządzone CV będzie czytelne i przejrzyste, zachęci do czytania i będzie się wyróżniać.

Ważne jest nie tylko, co napiszemy w CV, ale także jak to zrobimy. Strona formalna – bardzo często zaniedbywana przez kandydatów – ma duży wpływ na to, jak są oni postrzegani przez pracodawców. Przygotowując CV należy pamiętać o tym, aby było ono krótkie – jedna, maksymalnie dwie strony formatu A4 na białym, dobrej jakości papierze. Tekst powinien być napisany w punktach, zwięźle i przejrzyście, prostą czcionką typu Arial, Times New Roman. Zdarzają się jednak błędy przy pisaniu CV takie jak: nadmiernie rozbudowany lub zawierający zbyt mało informacji dokument, nieprofesjonalne adresy e-mail, nieadekwatne zdjęcia, błędy ortograficzne, pomyłki w danych kontaktowych. Należy więc dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć wyżej wymienionych pomyłek przy formułowaniu CV.     

List motywacyjny jest drugim, najczęściej wymaganym dokumentem przy poszukiwaniu pracy. To formalny dokument, dlatego muszą być w nim zachowane zasady korespondencji oficjalnej. Powinien być uzupełnieniem informacji zawartych w CV, a nie ich powtórzeniem. To w liście jest miejsce na dokładniejsze opisanie swoich osiągnięć, uzasadnienie posiadanych kompetencji, ale też wskazanie potencjalnemu pracodawcy swojej motywacji do podjęcia pracy na konkretnym stanowisku. List motywacyjny powinien być przygotowany tak, aby jego treść i forma zachęciły pracodawcę do spotkania z kandydatem.
Pracodawca lub osoba zajmująca się rekrutacją w firmie czytają dużo dokumentów każdego dnia.

W CV i liście motywacyjnym szukają przede wszystkim konkretnych faktów dotyczących edukacji, doświadczeń zawodowych, umiejętności kandydata, informacji odnoszących się do zamieszczonych
w ofercie pracy wymagań, potwierdzenia motywacji i gotowości do podjęcia pracy i planach zawodowych kandydata. Natomiast podczas analizy listu motywacyjnego rekruter zwraca uwagę na krótką i zwięzłą formę dokumentu, poprawny i staranny sposób przekazania informacji i sposób budowania zdań, argumentowania, zakres słownictwa. Jeśli list motywacyjny będzie zawierał takie elementy pracodawca zaprosi kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną otwiera przed osobą ubiegającą się o pracę szanse
na otrzymanie wymarzonej posady. Należy się zatem do niej przygotować. Ważne jest aby wiedzieć czym zajmuje się firma, w której ubiegamy się o stanowisko, czym wyróżnia się na tle podobnych, konkurencyjnych firm, jaka jest specyfika i charakter stanowiska, o które ubiega się kandydat.

Warto wiedzieć, ze nieznajomość podstawowych danych o firmie i oferowanym stanowisku
jest odczytywana przez pracodawcę jako  brak zainteresowania ofertą i słabą motywacją do pracy! Przed rozmową należy koniecznie uporządkować wiadomości o swoich kwalifikacjach, które mogą być przydatne na danym stanowisku. Zastanowić się nad takimi zagadnieniami jak słabe i mocne strony, dotychczasowe sukcesy i porażki. Przebieg spotkania z pracodawcą decyduje o przejściu do kolejnych etapów rekrutacji lub o zatrudnieniu. Na tym etapie ważna jest nie tylko wiedza i kwalifikacje, ale także sposób, w jaki kandydat się zaprezentuje.

Przygotowanie się do rozmowy pozwoli zachowywać się pewnie, naturalnie i swobodnie. Nie należy uczyć się na pamięć CV i listu motywacyjnego. Ważne jest aby zapamiętać istotne fakty ze swojego życia szkolnego, zawodowego i społecznego aby efektywnie wykorzystać je podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Należy być sobą, a nie udawać kogoś innego. Bez względu na to, czy uda się otrzymać pracę, warto pamiętać, że każda rozmowa jest okazją do uczenia się, przygotowania do kolejnych spotkań i zwiększy nasze szanse na rynku pracy.


  Autor: Marzena Tichoniuk, pośrednik pracy I stopnia


Widok zawartości stron Widok zawartości stron