Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Indywidualność czy współpraca

Która z tych cech jest istotna dla naszego rozwoju osobistego i zawodowego? Która z tych cech jest poszukiwana u kandydatów do pracy? Której z nich oczekują pracodawcy? Na pewno wiele zależy od tego jaka to ma być praca. Wiele zawodów wymaga dużej samodzielności i wyjątkowych indywidualnych cech.

Indywidualność

Indywidualność rozumiana jest jako cecha, która odróżnia nas od innych ludzi, wśród których żyjemy i poruszamy się. Każdy z nas ceni sobie swoją indywidualność, ponieważ to ona określa nasz charakter, wygląd, zachowanie. Umożliwia wyrażanie siebie i pozwala zaistnieć jako jednostka. Określamy ją codziennie na setki różnych sposobów – poprzez ubiór, wypowiedzi,  ale też poprzez upodobania i zainteresowania. Cenimy naszą indywidualność, bo dzięki niej możemy poczuć się kimś szczególnym.

Ale większość zawodów wykonujemy pracując w zespołach. Trudno wyobrazić sobie rodzaj pracy, stanowisko, na którym nie musielibyśmy z nikim współpracować. Może to być grupa  składająca się z ludzi posiadających różne doświadczenie zawodowe i umiejętności. Jeżeli nawet nie pracujemy bezpośrednio z kolegami z pracy, współpracujemy z klientem czy managerem. Dlatego, umiejętność pracy w zespole jest jedną z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji. Również komunikatywność, zwłaszcza ustna, jest zawsze umiejscowiona wysoko na liście oczekiwań pracodawców wobec kandydatów. Komunikować się trzeba przecież zarówno z zespołem, w którym pracownik pracuje, jak również z klientami obsługiwanymi przez firmę.

Umiejętność współpracy

Umiejętność współpracy w zespole dotyczy przede wszystkim tego, czy potrafisz współpracować z ludźmi.
Oznacza to takie kompetencje jak:

 • umiejętność słuchania innych i rozumienia innych
 • tolerancja na zdanie inne niż twoje
 • umiejętność dopasowania się, rezygnacji z własnych celów, jeśli nie służą pracy całego zespołu
 • komunikowanie się z innymi, precyzyjnego przedstawiania własnego stanowiska
 • obiektywne ocenianie pracy innych
 • dbanie o dobrą atmosferę pracy w zespole, dzięki gaszeniu konfliktów

Z Raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2014 r., dotyczącego współpracy biznesu z edukacją w Polsce wynika, że tylko 3,5 proc. młodych ludzi uważa, że komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole to cechy istotne dla przyszłego pracodawcy. Tymczasem zawarte w Raporcie badania pracodawców wskazują, że firmy obserwują u kandydatów do pracy deficyt takich kompetencji, jak: kontakt z klientem (34 proc. respondentów), kompetencje interpersonalne (24 proc.), czy umiejętność pracy w grupie
(22 proc.).

 Czy młodzi ludzie uczą się współpracy?

Nawet w szkole współpracy jest ciągle za mało i nie może być więcej, jeśli system jest nastawiony na indywidualny wynik w teście końcowym np.: maturę. Liczą się tylko indywidualne osiągnięcia. Bardzo mało jest miejsca na osiągnięcia zespołowe. Przeszkadzaw stymulowaniu współpracy w szkole nastawienie na testy, większość widzi w tym najważniejszy cel edukacji szkolnej (zdać jak najlepiej egzamin gimnazjalny i maturę). Również zwyczaje i tryb życia młodych ludzi skupia się wokół wirtualnej rzeczywistości, gier komputerowych, portali społecznościowych , które nie sprzyjają kształtowaniu umiejętności społecznych i współpracy.

Jak możesz rozwijać swoje umiejętności społeczne

 • szukaj kontaktów z innymi ludźmi, angażuj się w pracę grup w szkole, na studiach -  zaangażuj się w wolontariat, akcje charytatywne lub podejmuj pracę,
 • korzystaj ze szkoleń, warsztatów rozwijających umiejętności społeczne,
 • rozwijaj swoje pasje i dziel się nimi z innymi,
 • bądź aktywny, szukaj nowych doświadczeń,
 • podróżuj, poznawaj nowych ludzi i kultury,
 • zadbaj o swoje umiejętności językowe, by umieć wypowiadać swoje myśli i uczucia.

 

 Autor: Mariola Lidwin- Doradca zawodowy MCIZ Rzeszów

Źródła: www.biznesdlaedukacji.parp.gov.pl.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron