Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Języki obce - paszport do przyszłości

W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest nie tylko aspektem wymaganym w wielu dziedzinach życia- w tym, w momencie poszukiwania pracy, ale także dość powszechnie uznawanym za normalność.

Zaczątki nauczania języków obcych w Polsce przypadają na wczesne lata powojenne. Pierwszym językiem obcym, którego zaczęto używać niemal powszechnie był język rosyjski. Wcześniej gro ludzi posługiwało się nim na zasadzie naturalności. Później zaczęto wprowadzać języki europejskie. Miały na to wpływ działania dwóch supermocarstw- ZSRR i USA, które poprzez odgrywanie głównych ról na scenie politycznej podzieliły Europę tzw. „ żelazną kurtyną”. Natomiast to jej upadek w 1989 roku znacznie zmienił tok myślenia i model życia Polaków. Wtedy właśnie nastąpiło otwarcie się Polski na zachód, pęd do wiedzy i znajomości języków obcych, a w pewnym momencie widoczna była nawet amerykanizacja życia Polaków.  Jej przejawy obejmowały język, obyczaje i zwyczaje, media, kulturę a nawet modę. To co obce stało się ideałem, a zachwyt i fascynacja pogłębiały ten trend. Dochodzące do tego urazy historyczne, pełna urazów przeszłość Polsko-Rosyjska sprawiły, że nauka języka rosyjskiego w szkołach została zastąpiona językiem angielskim lub  niemieckim.

Obecnie nauczanie języków obcych jest jednym z priorytetowych zadań szkoły i rozpoczyna się od najwcześniejszych lat edukacji. Już przedszkolaki uczestniczą nawet w kilku godzinach nauki języka, a zwiększającym się trendem jest posyłanie dzieci do przedszkoli dwu lub więcej języcznych. Przepisy prawa regulują też model nauczania języków obcych w nauczaniu wczesnoszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym. Jeden język obcy jest nauczany jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy. Od drugiego etapu kształcenia czyli od klasy IV szkoły podstawowej już tylko obowiązkowo. Oznacza to, że  każdy 11 latek musi rozpocząć przygodę z językiem. Dane statystyczne pokazują, że ponad 70 % uczniów rozpoczyna przygodę z językiem angielskim. Później kontynuując ją, wybierają kolejne mniej lub bardziej egzotyczne języki. A to właśnie na nie rośnie dziś zapotrzebowanie. Coraz częściej w ogłoszeniach o pracę widzimy wymagania: znajomość języka szwedzkiego, hiszpańskiego, fińskiego itp.  Także coraz więcej szkół odpowiada na to zapotrzebowanie, wychodząc do interesantów z propozycjami nowych kursów. Szkoły językowe w dobie XXI wieku rosną jak grzyby po deszczu.

Naukowcy dowodzą, że istnieje około 6 tysięcy języków obcych. Udowadniają też, iż tylko 8 z nich jest regularnie używanych na świecie. Co więcej mówi nimi prawie dwa i pół miliona ludzi na ziemi. Są to: mandaryński, hiszpański, angielski, bengalski, hindi, portugalski, rosyjski i japoński. Język angielski pomimo tego, iż jest językiem globalnym znajduję się dopiero na trzecim miejscu.  Język niemiecki i francuski, które w Polsce nauczane są również w wielu szkołach, nie zasilają tej czołówki.

Nie do końca priorytetem jest konieczne poznanie języka typowo egzotycznego. Jeżeli możliwości są ograniczone należy skupić się na nauce języków ogólnodostępnych czyli tych nauczanych powszechnie w szkołach. Już podstawowa znajomość języków jest często przepustką do lepszego życia- lepszej pracy, możliwości rozwoju i samorealizacji. Komunikatywne poznanie jakiegokolwiek języka obcego, może ułatwić wiele życiowych sytuacji. Dlatego nie ma sensu polemizować z hipotezą twierdzącą, że języki obce są paszportem do przyszłości. Jest to już fakt udowodniony, o którym przekonał się zapewne nie jeden z nas.


Autor: Barbara Bogusz-wychowawca 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie
Źródła: skowroński.krzysztof.w.interii.pl, www.konferencja.21.edu.pl, www.prohumanum.org


Widok zawartości stron Widok zawartości stron