Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ochotnicze Hufce Pracy pomagają zaplanować przyszłość zawodową

Co dalej robić? – to pytanie zadają sobie wszyscy absolwenci. A odpowiedź wcale nie jest prosta. Decyzja wyboru zawodu, przed jaką stoi młody człowiek, jest decyzją niesłychanie ważną.

Wybór przyszłego zawodu dla większości młodych ludzi jest olbrzymim wyzwaniem. Młodzież czuje się zagubiona w nowej rzeczywistości. Patrząc na wzrastające bezrobocie, szczególnie u osób młodych, każdy z nich zastanawia się jaką szkołę i jaki zawód wybrać, by mieć pewne zatrudnienie. Czy czas poświęcony na studiowanie nie okaże się stracony? Jak połączyć pracę z pasją?

Odpowiedzi na te pytania są bardzo trudne i wymagają przede wszystkim poznania samego siebie. Planując karierę zawodową możemy skorzystać z pomocy instytucji, które zajmują się profesjonalnym doradztwem. Do takich instytucji zaliczane są Ochotnicze Hufce Pracy, które w ramach swojej działalności świadczą usługi z poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej i pośrednictwa pracy.

Doradca zawodowy towarzyszy klientowi podczas podejmowania decyzji zawodowych. Doradza, ale także przekazuje informacje. Wyjaśnia czym jest i czemu służy rozmowa doradcza. Pomaga w poznaniu własnych mocnych i słabych stron. Udziela również informacji o zawodach, sytuacji na rynku pracy, zasadach poszukiwania i utrzymania zatrudnienia, czy przepisach prawnych. Z jego pomocą łatwiej jest wyeliminować niepewność i niezdecydowanie, uzmysłowić sobie cele zawodowe, by wybór przyszłego zawodu był przemyślany a nie przypadkowy.

Podczas planowania kariery zawodowej bardzo ważna jest znajomość siebie, tego co lubimy robić, gdzie przebywać, jakie wyznajemy wartości, jakie mamy umiejętności i predyspozycje. Tak ważna decyzja, jaką jest wybór zawodu nie może opierać się na modzie, emocjach, czy niespełnionych marzeniach rodziców. To muszą być samodzielne decyzje, a tego również uczy doradca zawodowy.

Usługi świadczone przez Ochotnicze Hufce Pracy mają na celu pomóc młodym ludziom w podejmowani jakże ważnych, a zarazem bardzo trudnych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Kompleksowość, otwartość, nowoczesność i profesjonalizm to atuty usług świadczonych przez pracowników OHP. Ważną cechą wszystkich, oferowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkty Pośrednictwa Pracy, usług jest to, że są świadczone nieodpłatnie.


Aneta Dąbrowa - doradca zawodowy - stażysta

Źródła:
Sarzyńska E., Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
Paszkowska- Rogacz A., Doradztwo zawodowe. Wyd. Difin. Warszawa 2009.
Miedzik M., Zintegrowany model usług rynku pracy w ramach MCK, PPP, OSZ,  Wyd. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, Warszawa 2010.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron